بالاخره اروپا در سمت رژیم و حفظ برجام حرکت میکند یا در سمت آمریکا

50
بالاخره اروپا در سمت رژیم و حفظ برجام حرکت میکند یا در سمت آمریکا
بالاخره اروپا در سمت رژیم و حفظ برجام حرکت میکند یا در سمت آمریکا

اروپا خواهان حفظ برجام یا طرف آمریکاست

با اینکه  اروپا خواهان حفظ برجام است. اما آمریکا در رابطه با رژیم شدت عمل نشان می‌دهد و برجام را هم به‌طور کامل رد کرد و از آن خارج شده است. مشخص نیست بالاخره اروپا در این رابطه در سمت رژیم حرکت میکند یا در سمت آمریکا!

زیرا مواضع و اقدامات کشورهای اروپایی در رابطه با برجام متناقض است. از یکطرف از حفظ برجام حمایت می‌کنند و اظهار آمادگی می‌کنند برای مقابله با تحریمها، اما از سوی دیگر شروطی برای معامله تعیین میکنند که همان شروط آمریکاست.

علت این مواضع ضد و نقیض منافعی است که در این رابطه نصیبش میشود و به همین خاطر در حوزه سیاست تلاش زیادی برای ماندن در برجام میکنند اما در اقتصاد به علت اینکه شرکتهای اروپایی زیر کنترل دولتهایشان نیستند، نمیتواند پایبند باشد زیرا شرکتها بطور مستقل عمل میکنند و منفعت اقتصادی خود را جویا هستند.

مقامات اروپایی هم بارها تاکید کردند در تصمیمات شرکتهای بزرگ که تصمیم به ترک ایران بگیرند، دخالت نخواهند کرد یعنی نمی‌توانند دخالت کنند.

به همین دلیل هرچند دولتهای اروپایی خواهان حفظ برجام هستند، اما وقتی به عمل می‌رسد، این شرکتها هستند که باید قرارداد ببندند، که آنها هم از ترس تحریمها و جریمه‌های سنگین آمریکا حاضر به ریسک معامله نیستند.

خروج پیاپی شرکتهای اروپایی از ایران، به همین علت است.

حتی بانک دولتی bpi که قرار بود پشتیبان شرکتهای فرانسوی باشد برای آن‌که در ایران کارشان را ادامه دهند، خودش اعلام کرده که به‌علت نگرانی از تحریمهای آمریکا، خودش هم از ایران خارج خواهد شد.

موضوع جالبتر در این میان موضوع نفرستادن سفیر از طرف فرانسه به ایران است. همان فرانسه‌ای که دولت ایران بسیار به آن دل بسته بود.

یعنی جدای عملکرد شرکتها، نفرستادن سفیر به ایران تنش جدیدی است که اخیرا بین ایران و فرانسه پیش آمده است.

فرانسه بسیار خواهان ادامه برجام است اما نمیتواند از تروریسم چشم بپوشد و به روشنی اعلام کرده علت نفرستادن سفیر به ایران، توطئه بمب‌گذاری رژیم در گردهمایی بزرگ مجاهدین در پاریس بوده است. توطئه‌ای که در آن یک دیپلمات رسمی رژیم (اسدلله اسدی) دستگیر شد.

این موضوع نشان می‌دهد هرچند اروپا و به‌طور مشخص فرانسه خواهان حفظ برجام هستند، اما جاییکه پای امنیت‌شان و تروریسم رژیم پیش می‌آید، نمی‌توانند ریسک کنند.

می بینید! تا جایی که به منافع اقتصادی برمیگردد می‌خواهند برجام حفظ شود، و اصلا کاری به زجری که مردم ایران میکشند ندارند. اما وقتی به تروریسم میرسد نمیخواهند وارد معامله بشوند چون شهروندان خودشان در خطر قرار میگیرند.

از این‌رو است که می‌بینیم که در جلسه شورای امنیت هم، ماکرون مواضعی بسیار نزدیک به آمریکا در برابر رژیم می‌گیرد.

به این ترتیب تا آنجا که به‌ عمل و «ماده کار» برمی‌گردد، اروپا و آمریکا در قبال رژیم مشترکند.

اما در حرف، حرف اروپا فرق می‌کند. برای همین کارشناسان و مقامات نظام بارها هشدار دادند: «در نهایت اروپا به نظام خیانت خواهد کرد و کنار آمریکا در برابر ما خواهد ایستاد.

این وضعیت نشان می‌دهد بن‌بست رژیم بسا عمیق‌تر از آنست که دخیل بستن به اروپا هم گره کور آنرا باز کند.

بنابراین باید باز هم منتظر عمیق‌تر شدن بحرانها باشیم.

با توجه به اینکه گام به گام به روز ۱۳ آبان،‌ روز بازگشت تمامی تحریمهای نفتی و بانکی علیه رژیم نزدیک می‌شویم.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy