قتل دختر بیمار توسط پدر فقیر به خاطر درخواست یک رایانه

110
قتل دختر بیمار توسط پدر فقیر به خاطر درخواست یک رایانه
قتل دختر بیمار توسط پدر فقیر به خاطر درخواست یک رایانه

روز یکشنبه ۲۵ شهریور دختر۱۲ساله به دلیل خفگی به قتل رسید.

پدر سارا در بازجویی گفت: ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز حادثه به خانه آمدم. زنگ در را به صدا درآوردم و سارا در را برایم باز کرد. شب‌کار بودم و حوصله نداشتم اما سارا به محض ورود شروع به جر و بحث با من کرد.

سارا از مدتها قبل به من گفته بود برایش رایانه دستی بخرم اما به او گفتم که هزینه خرید آن را ندارم. دخترم دست‌بردار نبود.

اعصابم از دستش خرد شد. هر چه پول داشتم خرج بیماری‌اش کرده بودم و خوب نشده بود. الان هم متوجه نبود که پول ندارم تا برای او رایانه بخرم.

جر و بحث ما بالا گرفت و در نهایت از شدت عصبانیت جعبه دستمال کاغذی را دو بار محکم به سرش کوبیدم. بعد هم با ملحفه‌ای که گوشه پذیرایی بود او را خفه کردم.

۲۰ دقیقه‌ای این ماجرا طول کشیده بود. بعد از مرگ سارا تازه متوجه شدم چه کار کرده‌ام. ترسیده بودم.

فوراً از خانه خارج شدم و به سراغ همسایه‌ها رفتم و به دروغ به آنها گفتم کلید ندارم و دخترم در را باز نمی‌کند. با این کار می‌خواستم صحنه‌سازی کنم و مسیر تحقیقات را تغییر دهم.

با اعتراف مرد جوان به قتل دختر ۱۲ ساله‌اش، بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت موقت او را صادر کرد و متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.»

پدر و مادر سارا از این وضعیت به تنگ آمده بودند، پدر سارا یک کارگر شبکار راه آهن بود و خودش میگوید هرچه پول داشت خرج بیماری سارا کرده بود.

دختر ۱۲ ساله راشیتیسم داشت. آنها خیلی فقیر بودند و مادرش نیز بارها نزد همسایه‌ها اعلام کرده بود که از این وضعیت خسته شده و در شرایط درماندگی و استیصال قرار دارد.

آیا واقعا مقصر پدر سارا است یا فقیری که توسط حکومت برای آنها آفریده شده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy