اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید سرفصلی از جلوه‌های زیبای زندگی

22

یادش به‌خیر یاران مهرگان

از دیرباز تا اکنون، اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید همیشه سرفصلی از جلوه‌های زیبای زندگی برای بچه‌ها، جوانان، خانواده‌ها و معلمان بوده است. بوی کتاب تازه، دوستان جدید، امیدهای نو، شوق دانش و علم، رسیدن به پله‌ها و مدارج بالاتر علمی و فرهنگی و تغییر و بهبود شرایط زندگی، همیشه فضایی پر جنبش و جوش و شادی‌آور در سراسر میهن می‌پراکند. این‌ها همان مفهوم مهرگان و سال تحصیلی از دیرباز در ایران بوده‌اند.

رنج تحصیل و تصمیم‌ رنجبار

آیا اکنون هم بچه‌ها، جوانان، معلمان و خانواده‌ها از چنین فضای شادی‌آور و امیدبخشی برخوردارند؟ پاسخ این پرسش را بهتر از هر کسی، خود دانش‌آموران، دانشجویان، معلمان، استادان و خانواده‌ها می‌دانند. اکنون رنج تحصیل، آن شوق و تمنای یادگیری و دوستان صمیمی بر گرداگردش و دلگرمی معلمان و امیدهای خانواده‌ها را زایل کرده است. آنچه این‌ها می‌دانند ناشی از عمری سر و کله زدن با مشکلات و رنج‌های درس خواندن و درس دادن و تأمین نیازها و هزینه‌های مادی و روحی و روانیِ تحصیل و تدریس است.

درد مشترک: بودن یا نبودن

این وضعیت منجر به انتخاب بین «بودن و نبودن» برای معلمان و اهل فرهنگ شد. کار معلم به‌جای تحقیق و تدریس بدل به اعتراض و اعتصاب و شغل‌های دیگر شد. دانش‌آموزان هم که هیچ موقع مغلوب فرهنگ حوزه و آخوندیسم نشده‌اند، بدل به نیروی مستعد شورش و قیام شدند. این‌گونه بود و شد که آن پتانسیل سه دههٔ ‌ پیشین با پیوستن به دیگر اقشار سرکوب شده، بدل به خشم یکپارچه در قیام چندین ماهه سال ۱۳۸۸شد. ویژه‌گی این قیام این بود که نقش نخست و پیشتازی‌اش را جوانان برعهده داشتند. نسلی که هیچ سنخیتی با تمامیت این حاکمیت ندارد.

در قیام دی ۹۶شاهد حضور و نقش نخست جوانان ـ دانش‌آموزان و دانشجویان ـ به همراهی پیشتازی زنان بودیم. قیامی که سرفصلی در تاریخ ۴۰سالهٔ‌ ایران بود و سمت و سوی تحولات داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی را در ارتباط با ایران و حاکمیت شیخان تغییر داد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy