آرش صادقی را بدون تکمیل دوره درمان به زندان رجایی شهر بازگردانده شد

54
آرش صادقی را بدون تکمیل دوره درمان به زندان رجایی شهر بازگردانده شد
آرش صادقی را بدون تکمیل دوره درمان به زندان رجایی شهر بازگردانده شد

آرش صادقی ، امروز شنبه ۲۴ شهریور به دستور مسئولان از بیمارستان به زندان رجایی شهر منتقل شد؛ این در حالی است که پزشکان هشدار داده‌اند که این زندانی سیاسی نیازمند نمونه برداری مجدد و رسیدگی تخصصی در بیمارستان است.

مأموران امنیتی روز جاری آرش صادقی را علیرغم تکمیل نشدن دوره درمان و در وضعیت جسمانی نامناسب از بیمارستان به زندان رجایی شهر بازگرداندند.

آرش صادقی در زمانی که به بیمارستان منتقل شده بود مورد جراحی تکه برداری قرار گرفت و جراحی اصلی روی ایشان صورت نگرفته است.

نمونه برداشته شده به بخش پاتوبیولوژی داده شده است و بیست روز دیگر جواب این نمونه برداری مشخص میشود و بعد باید عمل جراحی انجام شود.

طبق نظر پزشکان آرش در بیمارستان بستری باشد تا برای جراحی آماده بشود چون بدن او بسیار ضعیف است.

آرش صادقی به کندروسارکوم، تومور استخوانی بدخیم، مبتلا است؛ این تومور به دنبال شکستگی‌های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به وجود آمده و طی سال های گذشته نیز موجب ناراحتی و درد برای این زندانی سیاسی گشته است.

پزشکان اعلام کردند که عدم توجه به وضعیت او در زندان موجب پیشرفت بیماری و وخیم تر شدن وضعیت وی شده است.

آرش صادقی زندانی سیاسی مقاوم چند روز پیش در محکومیت اعدام رامین حسین پناهی زانیار مرادی و لقمان مرادی نامه‌ای بسیار قوی را خطاب به مردم ایران امضا نموده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy