آمار تکان‌دهنده خرج و دخل ولایت – گزارش دیوان محاسبات بودجه

89
آمار تکان‌دهنده خرج و دخل ولایت - گزارش دیوان محاسبات بودجه
آمار تکان‌دهنده خرج و دخل ولایت - گزارش دیوان محاسبات بودجه

خبرگزاری حکومتی ایرنا آمار تکان‌دهندهای از خرج و دخل ولایت به گزارش دیوان محاسبات بودجه منتشر کرده است. در این گزارش تکاندهنده بعضی از درآمدهای نجومی تنها مختص باغ و حش مجلس است در سال ۹۵

⭕️گزارش حسابرسی دیوان محاسبات از بودجه سال ۹۵ مجلس

محل درآمد مجلس(باغ وحش ولایت)

– جریمه غیبت نمایندگان : ۱۷۴میلیون

– درآمد حاصل از چاپخانه : ۳میلیون

– درآمد وصولی متفرقه ۱.۳۹۴ میلیارد

– درآمد بهاری : ۶۹میلیون

✔️جمع کل ۱میلیارد و ۶۰۰میلیون

– نگهداری و تعمیر ساختمان و ماشین آلات : بیش از ۱۳میلیارد تومان

– اجرای برنامه‌های ورزشی و آموزشی و فرهنگی : بیش از ۶۰۰میلیون تومان

– اضافه کاری، کشیک، بازخرید خدمت و فوق‌العاده‌ها و مزایا: بیش از ۶۲میلیارد تومان

– برگزاری انواع سمینار،همایش و کنفرانس و جلسه‌های سخنرانی: بیش از ۱۴میلیارد تومان

– ایجاد زیرساخت اختصاصی IT: بیش از ۴میلیارد تومان

– هزینه مسکن نمایندگان: ۱۷میلیارد تومان

– هزینه همراهان نمایندگان: ۱۹میلیارد تومان

– هزینه دفاتر نمایندگان: بیش از ۱۴میلیارد تومان

– پرداخت پاداش پایان خدمت نمایندگان و کارکنان و دیون: بیش از ۵میلیارد تومان

– هزینه حقوق و دستمزد نمایندگان: ۱۲میلیارد تومان

– سایر هزینه‌های رفاهی، پرداختی‌ها و هدایای اعطایی به نمایندگان: ۵میلیارد تومان

– مزایای حقوق نمایندگان، مرخصی ذخیره کارکنان و محافظان: بیش از ۳میلیارد تومان

– هزینه‌های بلیت هواپیمای نمایندگان ماموریت‌های داخلی و خارجی: ۱۵میلیارد تومان

– کمک‌های بلاعوض به نمایندگان و واحدهای مستقل مستقر در مجلس: بیش از ۷۴میلیارد تومان

– هزینه‌های رفاهی و کمک‌های بلاعوض و سایر پرداخت‌های موردی به کارکنان و محافظان: بیش از ۴۲میلیارد تومان

– خرید کتاب، نشریات و فیلم‌های آموزشی: بیش از ۹۰۰میلیون تومان

– مجموع کمک‌ها : ۱۴۱میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان

– کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی: ۱میلیارد و ۷۷۵میلیون تومان

– کمک‌های بلاعوض به نمایندگان: ۷۴میلیارد و ۴۷۱میلیون تومان

– هزینه‌های رفاهی و کمک‌های بلاعوض و سایر پرداخت‌های موردی: ۴۲میلیارد و ۲۷۰میلیون تومان

⭕️ دیوان محاسبات بودجه در مورد عملکرد مالی اعتبارات هزینه‌ای مجلس در سال ۹۵

– قانون‌گذاری:‌ ۲۴۶میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده

– نظارت بر امور کشور: ۱۴۲میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده

– فناوری اطلاعات: ۴.۶میلیارد تومان اعتباار اختصاص داده شده

– برنامه حمایت از مردم فلسطین: ۱۶میلیارد اعتبار اختصاص داده شده

– دبیرخانه مجالس آسیایی: ۴۲۴میلیون اعتبار اختصاص داده شده

– کمک به اشخاص: ۶۶۵میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده

– قانون گذاری: ۲.۶میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده

✔️جمع کل اعتبار اختصاص یافته به گزارش دیوان محاسبات بودجه: ۴۱۳میلیارد تومان بوده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy