مکرون : فرانسه مسئول مرگ موریس اودن فعال استقلال‌طلب الجزایری بوده است

40
مکرون : فرانسه مسئول مرگ موریس اودن فعال استقلال‌طلب الجزایری بوده است
مکرون : فرانسه مسئول مرگ موریس اودن فعال استقلال‌طلب الجزایری بوده است

امانوئل مکرون در یک سخنرانی تاریخی گفت: فرانسه مسئول مرگ موریس اودن فعال استقلال‌طلب الجزایری بوده است. جنگ الجزایر فصلی تاریک در تاریخ معاصر فرانسه است. حال امانوئل مکرون تصریح کرده که حکومت فرانسه مسئول مرگ موریس اودن در الجزایر بوده است. رئیس جمهور فرانسه درصدد گشودن آرشیوها به روی افکار عمومی است.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که مکرون به نام جمهوری فرانسه تأیید می‌کند که موریس اودن (Maurice Audin)، به دست نظامیان فرانسوی شکنجه و اعدام شده یا زیر شکنجه نظامیان فرانسوی جانش را از دست داده است.

مکرون گفته است که مرگ موریس اودن اگرچه نتیجه عمل عده معدودی بود، اما به وسیله سیستمی امکان‌پذیر شد که از راه‌های قانونی بر پا شده بود و بر مبنای آن نیروهای امنیتی می‌توانستند “افراد مظنون” را توقیف کنند. به گفته مکرون، زمینه‌ساز چنین اعمالی حقوق ویژه‌ای بوده که در آن دوره به نیروهای نظامی داده شده بود. مکرون گفته است که چنین سیستمی استفاده از “شکنجه برای مقاصد سیاسی” را ممکن ساخته بود.

موریس اودن ریاضی‌دان و کمونیستی جوان بود که در سال ۱۹۵۷ و هنگامی که تنها ۲۵ سال داشت توسط سربازان دستگیر شد و از آن زمان دیگر اثری از او به دست نیامد. مدت‌ها به طور رسمی گفته می‌شد که او فرار کرده است.

حاکمیت استعماری فرانسه در الجزایر پس از کشمکشی خونین با صدها هزار کشته خاتمه یافت. جنگ الجزایر بیش از هفت سال طول کشید. سرانجام الجزایر در سال ۱۹۶۲ استقلال یافت.

مقایسه با سخنرانی شیراک درباره دستگیری یهودیان

جنگ الجزایر تا امروز هم برای فرانسویان موضوعی حساس به شمار می‌رود. حال مکرون اعلام کرده است که می‌خواهد با نظر به افرادی که عزیزانشان در جریان جنگ الجزایر مفقود شده‌اند، آرشیوها را بگشاید.

در بیانیه‌ای که از سوی رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده، آمده است که شکنجه اگرچه طبق قانون جرم محسوب می‌شود، اما هیچگاه مجازات نشده است چون در جنگ علیه “جبهه آزادیبخش ملی” الجزایر (جبهة التحریر الوطني) به عنوان سلاح فهمیده شده و به کار رفته است. در این بیانیه گفته شده که دولت‌های فرانسه چون در آن زمان در جلوگیری از اعمال شکنجه و مجازات شکنجه‌گران ناموفق بودند، زندگی زنان و مردانی را به خطر انداختند که به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شده‌ بودند.

مکرون گفته است: «مهم است که این تاریخ روشن باشد تا بتوان با شجاعت و صراحت به آن نگریست.» روزنامه فرانسوی “لوموند” این گام مکرون را با سخنرانی مشهور ژاک شیراک، رئیس جمهور اسبق فرانسه، مقایسه کرده است. شیراک در سال ۱۹۹۵ مشارکت حکومت فرانسه را در دستگیری دسته‌جمعی یهودیان در دوران اشغال فرانسه توسط ارتش نازی در جنگ جهانی دوم پذیرفت.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy