مؤسسه نظرسنجی گالوپ: مردم ایران منفی‌ترین تجربه‌های روزانه در زندگی را در بین کشورها دارند

38
مؤسسه نظرسنجی گالوپ: مردم ایران منفی‌ترین تجربه‌های روزانه را در بین کشورها دارند
مؤسسه نظرسنجی گالوپ: مردم ایران منفی‌ترین تجربه‌های روزانه را در بین کشورها دارند

مؤسسه نظرسنجی گالوپ گزارش تازه خود از تجارب مثبت و منفی روزانه مردم جهان در بیش از ۱۴۵ کشور را برای سال ۲۰۱۷ منتشر کرد. عنوان این گزارش نیز که روز چهارشنبه، ۲۱ شهریور، منتشر شده، «احساس‌های جهانی» قرار داده شده‌ است.

بنا بر این نظرسنجی، مردم ایران در میان کشورهایی که مردم‌شان منفی‌ترین تجربه‌های روزانه را دارند در پایین‌ترین بخش‌های جدول و هم‌تراز با نیجر و مناطق فلسطینی جای گرفته‌ است.

نتایج این نظرسنجی بر اساس بیش از ۱۵۴ هزار مصاحبه به‌ دست آمده‌ است.

نتایج این نظرسنجی برای شاخص تجربه مثبت در سال ۲۰۱۷ براساس مصاحبه‌های تلفنی یا چهره به چهره با بزرگ‌سالان ۱۵ ساله و بالاتر، در طول سال و در ۱۴۷ کشور و منطقه انجام شده‌است. برای شاخص تجربه منفی همین روش در ۱۴۶ کشور به اجرا درآمده است.

برای شاخص تجربه مثبت سؤال‌های پرسیده‌شده به قرار زیر بوده‌ است: «آیا روز گذشته را بدون احساس خستگی گذراندید؟ آیا دیروز، همهٔ روز، با شما با احترام برخورد شد؟ آیا دیروز زیاد لبخند زدید یا خنده زیادی کردید؟ آیا دیروز چیزی یادگرفتید یا کار جالبی انجام دادید؟ آیا دیروز لذت بردید؟»

برای تعیین نمایهٔ منفی نیز از پرسش‌شوندگان سؤال شده‌ است که آیا روز پیش از آن، احساس درد فیزیکی، نگرانی، غم و اندوه، استرس، یا خشم را تجربه کرده‌اند یا نه.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy