اعتصاب سراسری شهرهای غرب ایران در اعتراض به اعدام فعالین کرد + فیلم

66

بر اساس فراخوان قبلی شهرهای غرب کشور از صبح امروز ۲۱شهریور۹۷ اعتصاب سراسری خود را با بستن مغازه ها و بازار شهرها آغاز کردند.

این اعتصاب در اعتراض به حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی و هم چنین موشک‌باران جنایتکاران سپاه پاسداران صورت گرفته است.

اعتصاب سراسری مریوان

اعتصاب عمومی در مریوان طبق اعلام قبلی در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی و حمله تروریستی به احزاب سیاسی در کردستان

 جمھوری اسلامی ھمانند ھر نظام دیکتاتور در حال پایان بە ترفندھای گوناگون متوسل شدە تا افکار عمومی را از وضعیت نابسامان کشور منحرف سازد.

اعتصاب سراسری امروز نشان میدھد حرکت اعتراضی متحد و یکپارچە مردم غیرقابل کنترل است و نظام با ناکامی تنھا نظارەگر است.

اعتصاب سراسری در بانه

براساس اطلاع رسیده هم اکنون در شهرهای بانه، سقز، مهاباد و  سنندج  و مریوان مغازه ها بسته و مردم در اعتصاب و اعتراض هستند.

مھاباد! اعتصاب سراسری کردستان در اعتراض بە اعدام زندانی سیاسی و کشتار فعالان سیاسی بطور یکپارچە شروع شدە است.

سنندج! اعتصاب سراسری کردستان در اعتراض بە اعدام زندانی سیاسی و کشتار فعالان سیاسی بطور یکپارچە شروع شدە است.

سقز! اعتصاب سراسری کردستان در اعتراض بە اعدام زندانی سیاسی و کشتار فعالان سیاسی بطور یکپارچە شروع شدە است.

پاوە! اعتصاب سراسری کردستان در اعتراض بە اعدام زندانی سیاسی و کشتار فعالان سیاسی بطور یکپارچە شروع شدە است.

فراخوان این اعتصاب از چند روز قبل به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی شد.

این اعتصاب بە رغم تدابیر امنیتی شدید و احضار فلەای فعالان مدنی کرد، ھمە شھرھای کردنشین در شهرهای بوکان، بانه، مریوان، کامیاران، شئو، مهاباد، سنندج و پاوه صورت گرفته است.

الگوی اعتصاب بعنوان کم ھزینەترین روش اعتراض باید در سراسر کشور تحقق یابد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy