روایتی هست که میگوید در اوایل انقلاب مردی را به زندان آوردند و بعد…

78
روایتی هست که میگوید در اوایل انقلاب مردی را به زندان آوردند و بعد...
روایتی هست که میگوید در اوایل انقلاب مردی را به زندان آوردند و بعد...

روایتی هست که میگوید در اوایل انقلاب مردی را به زندان آوردند که وقتی از او پرسیدند به چه جرمی دستگیرت کرده‌اند؟ اظهار بی‌اطلاعی میکند و میگوید: من یک ساندویچ فروشی دارم، بعد از انقلاب چند نفر آمدند مغازه‌ام و گفتند این عکس را بزن به دیوار، عکس یکی از شخصیتها بود، من هم عکس را چسباندم!

مدتی بعد همان چند نفر برگشتند و عکس دیگری را که تصویر یکی دیگر از چهره‌های سیاسی بود به من دادند و گفتند این را هم بچسبان، من هم اطاعت کردم!

بعد از مدتی همان چند نفر آمدند و گفتند: عکس اون حرومزاده رو بیار پایین!! من هم پرسیدم: کدوم یکی؟! مرا دستگیر کردند و آوردند اینجا!

شاید این طور به نظر برسد که ساندویچ فروش داستان ما حقش زندان نبود، او گرچه فردی ساده و از همه جا بی‌خبر به نظر میرسد اما به واسطۀ همین بی‌خبری نفهمید به چه جرمی گرفتار چنین مصیبتی شده!!

?«آنتونیو گرامشی» فیلسوف ایتالیایی در یادداشتی کوتاه دربارۀ این گروه می‌نویسد: ازبی‌تفاوت‌ها بیزارم زیرا آنچه رخ می‌دهد به این دلیل نیست که برخی می‌خواستند اتفاق بیفتد، بلکه بدین خاطر است که تودۀ انسان‌ها با میل خود کناره‌گیری میکنند و اجازۀ کور شدن را به گره‌هایی می‌دهند که بعدها فقط با دندان باز می‌شوند! هیچکس هم از خودش نمی‌پرسد که اگر من وظیفه‌ام را انجام داده بودم آیا آنچه که رخ داده است واقعا روی می‌داد؟! بلایی که بر سر همگان آوار میشود بیش از آنکه نتیجۀ عمل عده‌ای باشد، ناشی از بی‌عملی و عدم مداخله بسیاری دیگر از آدمها است!».

اگر ساندویچ فروش فقط به روزنامه‌هایی که ساندویچ‌هایش را لای آنها می‌پیچید نگاه می‌کرد قاعدتاً می‌دانست که عکس کدام حرامزاده را پایین بیاورد و گرفتار چنین مصیبتی نمیشد!

بی‌تفاوت‌ها به واقع نمی‌دانند عدم مداخله‌شان در سرنوشت سیاسی کشور، به قیمت جان و مال بسیاری و در عاقبت خودشان تمام خواهد شد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy