پدر ۴۵ ساله‌ای که در برابر ساختمان شهرداری تهران و هنگام خروج شهردار در اعتراض خود را به آتش کشید، درگذشت.
خودسوزی خانوادگی

پدر ۴۵ ساله‌ای که در برابر ساختمان شهرداری تهران و هنگام خروج شهردار در اعتراض خودسوزی کرده بود، درگذشت.

او سه‌شنبه هفته گذشته پس از آنکه مراجعه‌اش به شهرداری نتیجه‌ای نداشت، خشمگین از ساختمان خیابان بهشت خارج شد، روی خود و فرزندش بنزین ریخت و فندک زد. حاضران نتوانستند جلوی او را بگیرند اما از آتش‌گرفتن فرزندش جلوگیری کردند.

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران شنبه ۱۷ شهریور پس از ملاقات این شهروند گفته بود که «حال او اصلاً خوب نیست» و «متأسفانه میزان سوختگی ۶۹ درصد است.» گفته می‌شد شهرداری او را ۵۰۰ میلیون تومان جریمه کرده و مغازه‌اش پلمپ شده است.

شهرداری منطقه ۲ تهران این موضوع را تکذیب کرد و گفت «تنها اخطار قانونی» داده است.

صبح روز ۱۳شهریور ۹۷ مردی به همراه  فرزندانش در مقابل چشمان شهردار تهران  اقدام به خودسوزی کرد. خوشبختانه مردم توانستند فرزندان این مرد بی نوا را نجات بدهند.

یکی از شاهدان صحنه میگویند او زمانی روی خود و فرزندش فندک کشید که شهردار بی عاطفه و تهی از انسانیت وی از شورای شهر خارج میشد او را دید و مکثی کرد و سپس سوار ماشینش شد و رفت.

این مرد نگونبخت پیش از آتش زدن خود خیابان را بسته و فریاد می‌کشید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس خود را آتش زد. ما ته ته ته جهنم زندگی میکنیم.

این مرد مغازه‌ای کە تنها منبع درآمد خانواده‌اش در منطقه ۲ تهران بود، را از دست داده بود. ماموارن زورگیر شهرداری به زور مغازه او را پلمپ کرده بودند او فقط درخواست رسیدگی به مشکلش را داشت وقتی که بی توجهی شهردار را دید اقدام به خودسوزی کرد!

فیلم این فاجعه در کانال تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy