تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین رشت با شعار ستمگر حیا کن پول ما رو رها کن

31

تجمع مال غارت‌شدگان کاسپین رشت در مقابل شعبه سرپرستی رشت صبح امروز ۱۳شهریور۹۷ با تجمع تعدادی از سپرده گذاران مظلوم برگراز شد.

این تجمع از ساعت ۱۱ تا ۱۲ صبح طول کشید و از ادامه تجمع توسط مامورین جلوگیری شد.

شعارهای غارت شدگان کاسپین رشت عبارت بود از:

ستمگر حیا کن پول ما رو رها کن

دزدل با هم همدستن دنبال مجرم هستن دزذای پست و بیدین پول ما رو پس بدین

۲۳۶ اجرا باید گردد

سکوت ما ذلت ما ست فریاد ما ذلت ماست

فریاد فریاد از اینهمه بیداد

دولت ورشکسته با پول ما چه کرده

سپرده های ملت دزدی و غارت شده

غارت‌شدگان کاسپین رشت طی فراخوانی روز سه شنبه هفته آینده را برای برگزاری تجمع اعتراضی برای غارت اموالشان مشخص کردند و گفتند این تجمع ساعت ۱۱ صبح سه شنبه ۲۰شهریور برگزار خواهد شد.

یکی از سپرده گذاران گفت: دوسال است که همیشه تجمع داریم، در تهران و مشهد و رشت و کرمان و گرگان و بابل و همه. جا و همیشه روزهای قبل از تجمع از طرف مامورین اداره اطلاعات کلیه سپرده گذاران را مورد تهدید قرار میدهند و میگویند در صورت تجمع بازداشت کنید خواهید شد.

غارت‌شدگان میگویند: اما ما روی حرف خودمان ایستاده ایم با اینکه تجمع در شهرستانها نسبت به تهران بسیار سخت تر است . اما، ما کم نخواهیم آورد، ادامه میدهیم، ما بر حقیم و حق هم با ما، همه با هم میسازیم !

بقیه فیلمها در تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy