عبدالله بزرگزاده حامی دختران تجاوز شده ایرانشهری اعدام مصنوعی شد

208
عبدالله بزرگزاده حامی دختران تجاوز شده ایرانشهری اعدام مصنوعی شد

اعدام مصنوعی عبدالله بزرگزاده در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه (ساس) برای اعتراف کردن علیه خودش

کمپین فعالین بلوچ- عبدالله بزرگزاده در بازداشتگاه اطلاعات سپاه برای اخذ اعترافات اجباری اعدام مصنوعی شده است.

عبدالله بزرگزاده فعال مدنی که در جریان حمایت از دختران تجاوز شدهایرانشهر بازداشت شده بود برای اخذ اعترافات تلویزیونی شکنجه روحی و اعدام مصنوعی شده است.

یک منبع مطلع در این‌باره گفت: عبدالله را یک‌روز صبح زود از بند خارج کرده و به او گفتند که برای اعدام برده می‌شود و به وی گفتند «ما مامور و معذوریم و کاری از دست ما بر نمی‌آدی و خودت را آماده کن.»

این منبع افزود: عبدالله تا چند هفته در تک سلولی تنگی بوده و به وی اجازه ندادند هیچ‌کس را ببیند و شب‌ها درب زندان را به شدت می‌زدند، طوری که دیوانه‌وار از خواب بیدار می‌شد و وحشت می‌کرد.

گفتنی است این زندانی بلوچ در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۷ در جریان تجمع مدنی حمایت از دختران ایرانشهر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد.

پس از یک ماه پس از بی‌خبری از وی، ویدیویی توسط سازمان اطلاعات سپاه پخش شد که نامبرده را در حال اعتراف برای «اغتشاش‌گری» نشان می‌داد!

عبدالله بزرگزاده مدت یک‌ماه است که از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و در این مدت نیز ممنوع الملاقات و ممنوع التماس بوده است.

نامبرده روز گذشته چهارشنبه ۷ شهریور از قرنطینه به بند عمومی زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و پس از ملاقات با خانواده گفتند: تا یک‌ماه آینده از ملاقات جدید خبری نیست.

علاوه بر اعدام مصنوعی که از شیوه‌های اعتراف گیری سازمان اطلاعات سپاه بسیار است! شیوه مرسوم دیگری به نام تخت قیامت وجود دارد که زندانی سیاسی  صابر ملک رئیسی از شکنجه با تخت قیامت در زندان اردبیل توسط اطلاعات سپاه گزارش داده بود!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy