خدمت گوگوش به آخوندها برای محکم کردن طناب دار بر گلوی جوانان

2975

هر چند که مزدور حلقه به گوشی مانند گوگوش لیاقت پرداختن ندارد! اما این کلیپ برای ثبت در تاریخ مظلومیت مردم ایران دیدنی است.

در بحبوحه اعدامهای وحشت انگیز سراسری در شهرهای ایران مصاحبه ای میکند و میگوید: اعدام های مخالفین و مصادره اموال مردم توسط پاسداران دروغ است. بعد از انقلاب آخوندی، در ایران که جنایت پشت جنایت اتفاق می افتاد فقط یک منجی لازم بود که به دنیا بفهماند که این جنایت ها دروغ است و برای اخوندها و پاسداران محبوبیت بیاورد.

فائقه آتشین یا همان گوگوش در زمانی که همه برای نابودی رژیم ایران تلاش میکردند در یک مصاحبه با توضیح سفرش به ایران در سال ۵۸ تمام  روشنگریها درباره جنایات رژیم یعنی اعدام های مخالفین و مصادره اموال و منازل آنها را خنثی کرد و با سخنان خود خدمتی بی نظیر به رژیم اخوندی کرد!!

در حالیکه هشت‌پای ولایت در حال آدمخواری بود، این مزدور به کمکش آمد تا چهره‌اش برای دنیا برملا نشود. بعضی خیانتها خیلی شنیع و بعضی خیانتکارها خیلی رذل و بیشرافت هستند.

 وقتی که مردم زیر شدیدترین فشارها و سرکوبهای غیرانسانی به سر میبرند وقتی جوانان دسته دسته اعدام میشوند وقتی مردم کردستان علنا قتل عام میشوند او در آرامش در بهترین نقطه تهران زندگی کرد!!

چشمش را فقط بر واقعیت نبست بلکه جلاد را حمایت و تیغش را بر گلوی مردم تیزتر  کرد و ترانه آقا خوبه را برای خمینی جلاد خواند.

این قیمتی بود که از جان و مال مردم پرداخت تا خودش راحت زندگی کند و تا جایی که توانست ضد منافع ایران باز هم از حکومت به شکل دیگری حمایت کرد.

گوگوش اخیرا که صحنه برگشته و مردم به خیابان آمده‌‌اند رنگ عوض کرده و برای ما ۴۰سال میخواند. تنها برای اینکه شبهه ای پیش نیاید به این مطلب پرداخته شده است.

به راستی مردم را چه فرض میکند این ننگ هنر ایرانیان!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy