مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین صبح امروز ۶شهریور ۹۷ در پی فراخوانهای قبلی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود در مقابل  دادسرای پولی و بانکی تجمع کردند. تجمع با حضور مامورین انتظامی و… انجام میشد.

مامورین با کسانیکه عکس و فیلم میگرفتند به شدت برخورد میکردند و فیلم و عکسهای ارسالی تماما با تلاش بسیار مال غارت شدگان رسانه ای شده است.

تجمع کنندگان شعار میدادند:

دو ساله که دویدیم فقط دروغ شنیدیم

تجمع غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین مقابل دادسرا پولی و بانکی با شعار:

پول ما رو دزدیدن دروغ میگن پس دادن

مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین میگویند: در مورخه ۹۶/۶/۶ گزارش قصور و تخلف محرز مدیران ارشد بانک مرکزی در صدور مجوز و نظارت بر عملکرد موسسه اعتباری کاسپین که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه و با ۱۸۳ رای در صحن علنی مجلس تائید و تصویب شده بود مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارسال گردید.
طبق قانون قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت یک ماه بدون اطاله و تشریفات دادرسی و خارج از نوبت به پرونده مذکور رسیدگی و حکم صادر کند.

با آن که مطالبه در سطح ملی است و میلیونها سپرده گذار متضرر شده اند متاسفانه پس از گذشت یکسال تمام، هنوز درخصوص این فاجعه ملی اقدامی صورت نگرفته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy