ویدیوی تکان دهنده شیوه ماهیگیری چینی کاری که در دنیا جرم و غیرقانونی است

109

ویدیوی بالا یک مستند تکان دهنده از شیوه ماهیگیری چینی است. در این ویدیو ابعاد خیانت سپاه پاسداران به محیط زیست ایران هم مشخص میشود. ویدیو را کامل ببینید و با مضرات شیوه ماهیگیری به شیوه چینی و لطمات جبران ناپذیر آن آشنا شوید.

بکارگیری این شیوه ماهیگیری در چین و بسیاری از کشورها ممنوع و جرم تشخیص داده شده است اما در کشور بی صاحب ما از آن حمایت میشود.

کشتی‌های ماهی‌گیری چینی در آبهای جنوب ایران روشی استفاده می‌کنند که در چین نیز ممنوع شده است، این روش نابودگر محیط زیست است.

این روش نابودگر محیط زیست است. ماهی‌گیران برای صید ماهی‌ها در کف دریا از روشی استفاده می‌کنند که «ترال کفی / Bottom trawling» نام دارد.

در این روش تور با اتصال وزنه و غلتک به کف دریا انداخته شده و سپس توسط کشتی کشیده می‌شود. ماهی‌ها در این تور گیر افتاده و سپس به درون کشتی بالا کشیده می‌شوند.

این روش ماهیگیری چینی که سود بسیاری برای ماهی‌گیران دارد و با کمترین هزینه و زمان بیشترین صید را به ارمغان می‌آورد اثرات بسیار زیان‌باری را برای آبزیان و زیستگاه‌های آبی آن‌ها به بار می‌آورد.

نابودی آب‌سنگ‌های مرجانی که محلی برای تخم‌ریزی و رشد آب‌زیان هستند از جمله این مضرات است که باعث شده است به آب‌های کشورهایی مانند چین که استفاده بیش از حدی از این روش‌ها داشته‌اند ضربات جبران ناپذیری وارد شود.

به حدی که ماهی‌گیران آن‌ها برای تامین ماهی مورد نیاز خود رو به آب‌های بین‌المللی یا سایر کشورها بیاورند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy