پاپ فرانسیس روز شنبه وارد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند شد

17
پاپ فرانسیس روز شنبه وارد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند شد
پاپ فرانسیس روز شنبه وارد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند شد

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه سوم شهریور وارد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند شد. پاپ در اولین سخنرانی خود که در حضور رئیس جمهوری ایرلند و دیگر دولتمردان این کشور بود، گفت که خشم مردم از بی توجهی مقامات کلیسا نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه توسط برخی از کشیشان را درک می کند.

پاپ فرانسیس برای شرکت در نشست جهانی خانواده، که توسط کلیسای کاتولیک برگزار می شود، وارد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند شد، کشوری که حدود ۸۰ درصد جمعیت آن خود را پیروی این کلیسا می دانند.

او در سخنرانی خود در جمع مقامات دولتی این کشور، گفت: «شکست مقامات کلیسایی در پاسخگویی مناسب به این جنایات تبه کارانه منجر به افزایش خشم در بین مردم شده است و این واکنش طبیعی است. من خود را شریک این احساسات می دانم.»

پاپ پیش از ورود به دوبلین، در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگاران در هواپیما گفت: «این دومین باری است که در مراسم نشست جهانی خانواده شرکت می کنم، بار اول در شهر فیلادلفیا آمریکا بود. من نهاد خانواده را دوست دارم و اینکه این بار در ایرلند برگزار شده برای من معنی خاصی دارد. من بعد از سی و هشت سال به این کشور برمی گردم؛ جایی که برای فراگیری زبان انگلیسی سه ماه در آن سپری کردم. خاطرات خوبی از اینجا دارم.»

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy