امروز اول شهریور ۹۷ ششمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه است. امروز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و شریعتی استاندار خوزستان و رازی نوری نماینده مجلس از شوش به دیدار کارگران اعتصابی رفتند.

کارگران هفت‌تپه ضمن اعتراض شدید به حقوق معوقه گفتند حقوق ما تنها با اعتصاب کسب میشود آنها به بازدیدکنندگان ضمن اعتراض شدید گوشزد کردند که ۶ماه حقوق معوقه آنها داده نشده و سخت در مضیقه هستند.

روز چهارشنبه ۳۱مرداد ۹۷ در پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه شوش نماینده کارگران آقای اسماعیل بخشی سخنرانی مهمی ایراد کرد.

وی خطاب به کارگران گفت :

امروز روز پنجم اعتصاب هست یک اتمام حجت با خودمان و هم با اداره و مسولین چند مورد رو خلاصه میگم مورد اول اینها رو بدونید بعضی ها فکر میکنند که مسولین دارند برای شما کار میکنند اینو از توی ذهنتون در بیارین!

۵نفر بودن رفتن خودسوزی کردند از بچه هایی که به ناحق اخراجشون کردند کلاه سرشون گذاشتند و که مثلا میخوایم از این اداره بفرستیمتون اون اداره و تهش معلوم شد که بنده خداها رو میخوان اخراج کنند!

شما ببینید کارگر رو به کجا میرسونند که کارگر به این فکر می افته که این زندگی ارزش زیستن نداره !

اقدام به خودسوزی کرده خدا رو شکر که به سوختن نکشید ولی عمق فاجعه اینجا نیست عمق فاجعه اونجاست که مسولین اینا رو بردن ما فکر کردیم که میخوان ازشون دلجویی کنن بردنشون ازشون سوال نمیکنن چرا خودسوزی کردی میگن چرا خودسوزی کردی آبروی ما رو بردی!

من فقط یک چیز میگم تمام مسولین این کشور رو که باعث بدبختی کارگرا شدن رو جمع کنید یک جا همه رو با هر مسولیتی جمع کنید یک جا و بهشون بگین خاک برسرتون بی لیاقتها!

بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه در بخش بعدی سخنرانی خود که مورد استقبال زیاد کارگران قرار گرفت وظایف حراست را نسبت به کارگران مشخص کرد و گفت: شما وظایف خودتان را عکس انجام میدهید! اینجا پادگان نیست اینجا کارخانه است اینجا تهران نیست اینجا هفت تپه است.

نماینده کارگران هفت‌تپه در نهایت کارگران را نسبت به اقدامات پشتیبانی خودش و دیگر نمایندگان  پشتگرم کرد و گفت دست همه تان را میبوسم پشت هم باشید تا مسایل حل بشود. هر کس با من به عنوان نماینده کارگران هفت‌تپه حرف دارد بیاید اینجا در هفت تپه حرف بزند!

کارگران هفت‌تپه با تشویقهای مکرر اسماعیل بخشی را مورد حمایت قرار میدادند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy