درگیری مردم با ماموران شهرداری و به آتش کشیدن لودر شهرداری

58
درگیری مردم با ماموران شهرداری و به آتش کشیدن لودر شهرداری

مردم منطقه زویه در اهواز با مأموران شهرداری که قصد تخریب منازلشان را داشتند درگیر شدند.

مجتبی یوسفی شهردار منطقه سه رژیم در اهواز خبر این درگیری را تأیید کرد و گفت:‌ پنجشنبه در منطقه زویه اهواز به سمت نیروهای اجرایی شهرداری حمله کردند، لودر شهرداری را آتش زدند و در و دیوار شهرداری را تخریب کردند.

وی بر ادامه تخریب منازل مردم تأکید کرد و گفت:

«برای برچیده شدن این ساخت و سازهای غیرمجاز نیاز به یک عزم شهری جدی است و شهرداری نیز به همین منظور حضور پررنگی دارد».

خبرگزاری حکومت مهر امروز ۲۶مرداد این خبر را با عنوان:

«درگیری با مأموران شهرداری در اهواز، لودر به آتش کشیده شد» درج نمود

شهردار منطقه سه اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجشنبه برای چهارمین بار برای برخورد با ساخت و سازهایی غیرمجاز که حق طبیعی مردم بوده با نیروهای اجرائیات این منطقه برخورد می شود.

مجتبی یوسفی ادامه داد: این ساخت و سازهای غیرمجاز عمدتا در اراضی ملی نفت و دیگر نهادهای دولتی مثل مسکن و شهرسازی است که به عنوان سرانه عمومی برای بهداشت و درمان، بیمارستان، مدرسه و فضای سبز درنظر گرفته شده اند.

وی تصریح کرد: شهرداری برای احقاق حق مردم قصد بازگرداندن این اراضی برای شهر را دارد ولی متأسفانه خیلی به مأموران اجرائیات شهرداری تعدی می شود.

شهردار منطقه سه اهواز گوشه هایی از نفرت مردم را نسبت به عوامل مزدور شهرداری متذکر شد و گفت: طی هشت ماه اخیر یکی از مراجعان وسط سالن شهرداری منطقه سه روی یکی از پرسنل بنزین ریخت و در مورد دیگری نیز صبح زود به سمت اداره تیراندازی شد.

یوسفی ادامه داد: یک ماه و نیم قبل نیز با کُلت کمری به یکی از نیروهای این شهرداری تیراندازی شد. همچنین به سمت منزل مدیر اجرائیات شهرداری به خاطر جمع آوری قهوه خانه ..

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy