قدرت ولی فقیه ، حیطه اختیارات، قدرت سیاه و غیرقابل کنترل او

77
ولی فقیه ، حیطه اختیارات، قدرت سیاه و غیرقابل کنترل او

ولی فقیه کیست

در مورد قدرت ولی فقیه همین شاید کافی باشد که وی بنحوی انتخاب شده که مدت مسئولیتش مادام العمر است.

او بازنشسته نمیشود و تمام امور کشور را زیر نطر دارد. بزرگترین دزد خود اوست.

حیطه قدرت ولی فقیه

هر دو نیروی مسلح کشور تحت فرمان ولی فقیه هستند.

نیروی انتظامی نیز زیر نظر ولی فقیه است.

رئیس قوه قضائیه را ولی فقیه انتخاب میکند!

رئیس صدا و سیما (تبلیغات) را ولی فقیه انتخاب میکند. ضمنا هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی حق داشتن رادیو و تلویزیون را ندارند.

رئیس قوه مجریه را ظاهراً مردم انتخاب میکنند، اما کسی را مردم میتوانند انتخاب کنند که شورای نگهبانی که ولی فقیه انتخاب کرده تعیین و تایید کند.

قدرت ولی فقیه در انتخاب اعضای مجلس،  ظاهراً مردم اعضای مجلس را انتخاب میکنند اما قبل از انتخاب مردم توسط شورای نگهبان منتخب ولی فقیه انتخاب میشوند بعد مردم فقط می‌توانند به منتخبین ولی فقیه رای دهند.

همین مجلس نمی‌تواند هرچی را تشخیص داد تصویب کند چون مصوبات مجلس باید توسط شورای نگهبان منتخب ولی فقیه تائید شود و الا بی ارزش است.

اقدرت ولی فقیه در موارد مهم توسط شوراهای عالی
اعضای شوراهای عالی  مستقیم و غیر مستقیم منتخب خودش هستند مثل شواری عالی فرهنگی – شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی و . . .اقدام به قانونگذاری میکند و قوانین تصویبی مجلس توسط شورای نگهبان که اعضای ان منتخب ولی فقیه هستند تایید یا رد میشوند.

سیاست های کلی نظام توسط ولی فقیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام (که اعضای آن مستقیم و غیر مستقیم منتخب ولی فقیه هستند) تعیین میشوند و تمام ارکان نظام اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه در چهارچوب آن سیاست ها عمل میکنند و باید عمل کنند.

ائمه جمعه با تمام اختیاراتشان در سراسر کشور حوزه های علمیه سپاه و . . . توسط ولی فقیه تعیین میشوند.

در زمینه اقتصادی دهها بنگاه اقتصادی مهم و کلان (آستان قدس ،سپاه ،بنیاد مستضعفان و . . . مستقیم زیر نظر ولی فقیه هستند.

سیاست های منطقه ای و جهانی کشور را ولی فقیه تعیین میکند، خودش وزیر خارجه دارد، در دولت هم موظف هستند در چهار چوب خطوط قرمز ولی فقیه و بیانات ولی فقیه حرکت کنند.

معیار استخدام افراد در تمام قوا و دستگاههای کشوری و لشکری قبول داشتن ولی فقیه است.

در آخر یاد آوری میشود که ولی فقیه مسئول مشکلات پیش آمده در کشور نیست.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy