مناصب و دارایی‌ های علی‌اکبر ولایتی تحت تعقیب پلیس بین الملل و مشاور خامنه‌ای

343
مناصب و دارایی‌ های علی‌اکبر ولایتی تحت تعقیب پلیس بین الملل و مشاور خامنه‌ای

علی‌اکبر ولایتی مشاور خامنه ای است و از او برای موضوعات خاص رایزنی میگیرد و فردی قابل اعتماد برای خامنه ای است.

مثلا برای معامله با روس و فروش نفت ایران و معامله نفت در برابر غذا و طبعا فروش دریای خزر همین فرد به روسیه سفر کرد.

حال ببینیم او دارای چه مناصب و چه ممر درآمدی هست. و اینهم دلسوختگی و دلباختگی از کجا سرچشمه میگیرد:

۱- سهامدار اصلی بیمارستان‌های عرفان

۲- عضو سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران ( ۲۶ آبان ۱۳۹۴ تا کنون )

۳- رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۱ آبان ۱۳۹۲ تاکنون)

۴- عضو ثابت و همیشگی مجمع تشخیص مصلحت نظام (از بدو تأسیس تاکنون )

۵- وزیر امور خارجه ایران (از سال ۶٠ تا ٧۶)

۶- مشاور خامنه‌ای در امور بین‌الملل (از سال ۱۳۷۶ تاکنون)

۷- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (از سال ۱۳۶۸ تا کنون)

۸- رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی (از سال ١٣٨٩ تاکنون )

۹- عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران (از۳ مهرماه ۱۳۷۰)

۱۰- عضو شورای عالی دائرةالمعارف جنگ و دفاع‌مقدس (از سال ١٣٩٠ تاکنون )

۱۱- عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران (از سال ۱۳۶۹ تاکنون)

۱۲- عضو هیئـت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران (از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۷)

۱۳- عضو هیئـت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال ۱۳۷۰ تاکنون)

۱۴- رئیس بیمارستان مسیح دانشوری (از سال ۱۳۷۰ تا کنون)

۱۵- عضو انستیتو تحقیقاتی سل و بیماری‌های ریوی کشور (از سال ۱۳۷۱ تاکنون)

۱۶- رئیس هیئت تحریریه مجله پزشکی

۱۷- رئیس هیئت مدیره متخصصین بیماری‌های عفونی ایران (از سال ۱۳۷۱ تاکنون )

۱۸- رئیس شورای انجمن اسلامی پزشکان (از سال ١٣٧١ تاکنون)

۱۹- رئیس گروه اسلام معاصر (از سال۱۳۷۷ تاکنون)

۲۰- دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان ایران (از بدو تاسیس تاکنون)

۲۱- مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله پزشکی ایران (از سال ١٣٩٠ تاکنون)

۲۲- عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران (از ۱۹ بهمن ماه ۱۳۷۰ تاکنون)

۲۳- رئیس انجمن طب سنتی و طب اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی (از ١٣٧١ تاکنون )

۲۴- عضو انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان اروپا ، آمریکا و اقیانوسیه (از ۱۳۷۴ تاکنون )

۲۵- عضو افتخاری انجمن پیوند اعضاء (از سال ۱۳۷۴ تاکنون )

۲۶- رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی (از سال ١٣٩۵ تاکنون)

۲۷- دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی (از بدو تاسیس تاکنون)

۲۸- سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان

۲۹- عضو مجمع جهانی اهل بیت

۳۰- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳۱- نام ایشان به طور سمبلیک در چند دانشگاه نیز در فهرست اساتید قرار دارد

اینکه هر شخص طبق قانون باید بعد از ٣٠ سال بازنشسته شود و هیچ مسئولی نباید دو شغله باشد یک طرف.

علی‌اکبر ولایتی بابت این مشاغل چقدر حقوق میگیرد؟

علی‌اکبر ولایتی جای چند نفر از نخبگان که مجبور به مهاجرت میشوند را اشغال کرده است ؟؟

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy