اولین اعتراض کنندگان به فروش دریای خزر به روسها زنان کاسپین رشت هستند

158

روز سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین برای از دست دادن دریای خزر در هنگام تجمع اعتراضی خود شعار میدادند اهلا و سهلا مرحبا خزر رو دادن به روسها.

این تجمع اعتراضی در اعتراض به غارت اموال و دارایی شان در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه غارتگر در رشت شکل گرفته بود.

شعارهای دیگر مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین عبارت بود از:

اهلا و سهلا مرحبا خزر رو دادن به روسا این  شعار در اعتزاض به فروش دریای خزر به روسیه بود که زنان رشتی با خشم آن را تکرار میکردند

مرگ بر مسولین پوشالی

فریاد ما عزت ما سکوت ما ذلت ما

مرگ بر تورم مرگ بر اختلاس

مرگ بر محافظین دزدان

عزا عزاست امروز حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز

با این دزد های بی دین ایران آباد نمیشه  ایران آزاد نمیشه

کشور ما رو آبه ملت هنوز تو خوابه

این دولت بی غیرت.لعنت لعنت لعنت

ایرانی با غیرت به پا خیز از جا کن ریشه ظلم و غارت

ایرانی با غیرت حمایت حمایت. با این همه اختلاس ایران خودش کربلاست

مرگ بر وطن فروش ‌

دولت ما دزده  قانون ما دزده  نماینده ها دزده   مجلس ما دزده.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy