صحبت‌های شوکه کننده عضو کارشناسی روسیه: ایران خودش درخواست تقسیم دریای خزر را آورد

واژه خیانت در قرارداد تقسیم دریای خزر به هیچوجه بازگو کننده همه حقیقت نیست. یک کارشناس روس میگوید آخوندها دو دستی سهم خود را به روسیه تقدیم کردند.

نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است.

یکی از اصول مهمی که در این نشست پذیرفته شد عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی است که ایران و روسیه در دو دهه گذشته در هر نشستی بر سر آن تاکید کرده‌اند. روحانی در این زمینه گفت: «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.»

اما ورای فریبکاریهای روحانی و دستگاه دولت رجب صفروف،عضو هیئت کارشناسی روسیه درمذاکرات قزاقستان بر سر تقسیم حقوقی  دریای خزر گفت: ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد.

کشورهای قزاقستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذزبایجان  از خوشحالی نمیدانستند چکار کنند اصلا کسی این انتظار را نداشت آماده بودیم که سهم خوبی به ایران بدهیم اما خودشان یکباره پیشنهاد برابر آوردند.

پس از بررسی سهم برابر مشخص شد که مرزهای کشورها با ۲۰درصد شدن سهم ایران بهم میخورد و اگر بخواهیم مرزها را به رسمیت بشناسیم سهم ایران ۱۳درصد میشود و به همین دلیل تا امروز این توافق طول کشید و امروز توافق امضا شد.

با فروپاشی شوروی و تاسیس ۴ کشور جدید در کناره‌های خزر (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بحث حداکثری و حداقلی سهم ایران از خزر آغاز شد. بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ گفته شد که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است. اما این سهم بعدها به ۲۰ درصد یعنی بر اساس اصل “تقسیم منصفانه و برابر دریا” بین ۵ کشور ساحلی تقلیل یافت.

در حالیکه باید نصف سهم شوروی سابق میان کشورهای جدا شده از شوروی تقسیم میشد نه کل دریای خزر… چون شوروری تجزیه شده بود لذا باید همان سهم را بین خودشان تقسیم میکردند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفته است که کنوانسیون امضاء شده به معنای تقسیم خزر نیست. او تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.»

وقتی که آخوندهای ضد ایران و ایرانی، ناموس مردم ایران به فروش میرسانند دیگر فروش زمین و دریای ایران برایشان امری عادی و طبیعی است. بخصوص اینکه در ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته و برای بدست آوردن پول هر کاری میکنند.

آنچه که به مردم ایران مربوط است اینکه حتی از یک وجب خاک سرزمین خود نخواهیم گذشت و قراردادهای خائنانه این دوران از تاریخ ایران با خودشان دفن خواهند شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy