تظاهرات بازاریان مشهد به صورت برق‌آسا و ناگهانی با فریادهای نه به گرانی آغاز شد + ۳ فیلم

183

لحظاتی پیش تظاهرات بازاریان مشهد به صورت برق‌آسا با فریادهای نه به گرانی در خیابان به حرکت در آمدند اعتراضی تولیدکنندگان کفش در مشهد آغاز شده است.

بازاریان مشهد به گرانی و کم‌یابی مواد اولیه تولید اعتراض دارند. محل تجمع و اعتراض و راهپیمایی در خیابان عامل این شهر است.

جوانان خشمگین مشهد، لحظاتی پیش در خیابان به حرکت درآمده و شعار می‌دهند: ما اعتراض داریم… به کار نیاز داریم

جوانان از مردم مشهد می‌خواهند که به آنها بپیوندند.

در اعتراضات دیماه مشهد اولین شهری بود که قیام سراسری ایران را شروع کرد و پس از آن کرمانشاه و دیگر شهرهای ایران به پا خاستند. برخاستن امروز مشهد نوید دیگری برای مردم ایران دارد.

بیشتر بخوانیم:
روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری بازار کفاشهای تهران به اعتراض برخاسته بود

بنا به گزارشات رسیده ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه۲۱مرداد ۹۷ اعتصاب بازار تهران از بازار کفاشان شروع شد.

بازاریان و کسبه محترم بازار با شعارهای ببندش ببندش همکاران خود را تشویق به اعتصاب میکردند و هر مغازه که میبست به مغازه بعدی رفته و او را تشویق به پایین کشیدن کرکره میکردند.

شعارها کم کم به مرگ بر گرانی و مرگ بر دیکتاتور بالغ شد.

بازاریان پاساژ وحید پاساژ اعظم و پاساژ کمالی تا این ساعت در اعتصاب هستند.

اعتصاب بازار تهران از بازار کفاشان شروع شد و مستمر بر جمعیت آنها افزوده می شود شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر گرانی می‌دهند.

روز گذشته اعتصاب بازار تهران علاوه بر بازار کفاشان بخشهای دیگری از بازار از جمله بازار سپهسالار، منوچهر خانی و موسوی را فراگرفته بود..

بلافاصله بعد از اعتصاب بازار تهران نیروهای سرکوب وارد شده واقدام به ضرب و شتم بازاریان محترم نمودند و از آنها میخواهند که با زور مغازه های خود را باز کنند اما بازاریان امتناع میکنند.

هر لحظه بر تعداد اعتصابیون اضافه میشود.

بازاریان از همه مردم تهران خواستند:

یکی از بازاراریان گفت: هرکس در هر نقطه تهران است به بازار بیاید. بازار الان به کمک تک تک شما نیاز دارد. اگر خواهان آزادی هستید همین الان اقدام کنید. باید هوشیارانه لحظات مهم تاریخ را دریافت و به وظیفه عاجل خود عمل کنیم

یادآوری میشود روز گذشته نیز بازار تهران اقدام به اعتصاب و اعتراض نمود و این دومین روز اعتصاب و اعتراض بازاریان برای استارت مجدد یک اعتصاب سراسر است.

لازم است این اعتصاب در بازارهای سایر شهرهای میهن نیز پی گرفته و تبدیل به اعتصاب عمومی شود.

اعتصاب بازار تهران یک نقطه مهم در اعتراضات سراسری کشور برای حق خواهی و رسیدن به آزادی مردم ایران و یک نقطه بسیار هولناک برای حکومت دیکتاتوری است.

تظاهرات و اعتصاب برق‌آسا هوشیارانه ترین تاکیتک در این مرحله از قیام است که در نقطه نقطه میهن انفجاری عظیم را رقم میزند تا بسرعت آتش عظیم زیر خاکستر خشم مردم را شعله ور کرده و هستی سوز و بنیان کن دودمان جنایتکارارن را به باد خواهد بسپرد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy