حکم سنگین و بی‌شرمانه قاضی برای یک معلم زندانی سیاسی

72
حکم سنگین و بی‌شرمانه قاضی برای یک معلم زندانی سیاسی زندانی سیاسی

ده سال و نیم حبس ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت و ممنوعیت خروج از کشور  برای معلم زندانی محمدحبیبی ، معلمی که تنها هدفش دفاع ازمعیشت، آزادی، دانش وکرامت انسانی است.

این لکه ننگ بر پیشانی قوه قضاییه جنایتکار و تاریخ خونبار این دوره ایران حتما ثبت خواهد شد.

این حکم برای یک معلم زندانی نه تنها ننگی بر پیشانی قوه قضائیه است و در تاریخ ثبت خواهدشد ،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران در این رابطه نوشت:

جامعه ما اسیر و در چنگال چه نوع افکاری گرفتار شده که معلمان وکارگرانش در”قرن بیست ویک” این چنین تحقیر وتنبیه شوند ، انسان های شریفی که ساختارو پیشرفت هر نظامی مدیون کار وتلاش این طبقه است .

 آن قاضی ‌که چنین حکمی می دهد خود را در چه جایگاهی می بیند که معلم فرزندش را به شلاق محکوم می کند واو را ده سال در بدترین محیط که اسمش زندان است به بند می کشد؟

 ‌مگر چه جرم نابخشودنی ازیک معلم زندانی سر زده است که در نهایت شقاوت تصمیم به دادن حکمی گرفته شود که ابداً با هیچ کدام از موازین انسانی همخوانی ندارد.؟

شاید این حکم آخرین حکم نباشد ولی هزاران حکم به اینصورت در ناعادلانه ترین دادگاه ها اجرایی شده است.

حکم “معلم زندانی، محمد حبیبی “جرمی دولتی ونابخشودنی است وسیستم قضایی باید رو به مردم پاسخگو باشد.

توده های به جان آمده از این همه اجحاف وستم آنرا به مثابه یک جنگ تمام عیار علیه خود می دانند….

“کمیته پیگیری” این احکام به واقع ظالمانه را که سالهاست علیه همه اقشارجامعه روا داشته می شود محکوم می کند..ومجدانه خواستار آزادی محمد حبیبی و همه زندانیان سیاسی است.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران ۲۱مرداد۹۷

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy