این عکس کمیاب از ورزشگاه آزادی این گونه تصاویر فقط در ایران دیده میشود

59
این عکس کمیاب از ورزشگاه آزادی این گونه تصاویر فقط در ایران دیده میشود

وقتی تماشاچیان در ورزشگاه آزادی شعار مرگ بر دیکتاتور گفتن. اول مامورای داخل استادیوم فقط بودن. اما یکان ویژه هم وارد شد. همین باعث شد شلوغی بیشتر بشه. وقتی به مردم حمله کردن شعارها هم بیشتر شد. بهشون می‌گفتن رژیم صهیونیستی همینه همینه.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy