در یک اقدام نادر ماشینهای ضدشورش به زمین چمن ورزشگاه آزادی آورده شد + فیلم

82
در یک اقدام نادر ماشینهای ضدشورش به زمین چمن ورزشگاه آزادی آورده شد

امروز ۱۹مرداد۹۷ در ورزشگاه آزادی تهران دوتیم تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران به مصاف هم میرفتند. قبل از شروع مسابقه از طرف لاین مربوط به تراکتور سازی تبریر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده شد. در همین مسابقه پس از دادن شعار از طرف تماشاچیان ماموران به سمت تماشاچیان حمله کرده و ماشینهای ضدشورش به زمین چمن ورزشگاه اورده شد.

یکی از تماشاچیان گفت: هنوز ۲-۳ساعت به بازی مونده بود که فکر کنم اول طرفدارای تراکتور شروع کردن. ما دیدیم شلوغ شد. اما سریع شعار مرگ بر دیکتاتور گفتن. بعد یکباره بقیه هم شلوغ کردن و آشوب شد. اول مامورای داخل استادیوم فقط بودن.

اما یکان ویژه هم وارد شد. همین باعث شد شلوغی بیشتر بشه. وقتی به مردم حمله کردن شعارها هم بیشتر شد. بهشون می‌گفتن رژیم صهیونیستی همینه همینه.

بدیهی است که این فریاد به دلیل اینکه درد عمومی را بیان میکند سریعا همه گیر شد و تمام ورزشگاه با فریاد مرگ بر دیکتاتور پر شد.

در یک اقدام نادر پلیس برای  ترساندن ورزشکاران خودروهای ضد شورش را به زمین چمن وارد کرد و به ضرب و شتم هواداران تراکتورسازی تبریز اقدام نمود.

ضرب و شتم طرفداران تیم تراکتور سازی تبریز به حدی بود که تعدادی از این جوانان را با سر و صورت خونین به جای گذاشت.

اما جوانان تهران و آذربایجان همنوا با هم ترانه زنده باد آذربایجان خواندند.

امروز۱۹مرداد۹۷ در ورزشگاه آزادی تهران  قبل از بازی تیمهای تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران جوانان ورزشکار و ورزش دوست با فریادهای مرگ بر دیکتاتور با نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه آزادی تهران درگیر شدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy