آتش کینه‌ هادی غفاری سر تروریست اسلامی هنوز هم در حرفهایش غلیان میکند

69
آتش کینه‌ هادی غفاری سر تروریست اسلامی هنوز هم در حرفهایش علیه امیر عباس هویدا غلیان میکند

هادی غفاری، تروریست اسلامی از اولین فرماندهان چماقداران حزب جمهوری اسلامی است که با لباس آخوندی و کلت برای سرکوب میرفت و نفس کش می‌طلبید. او پیرمردی شده است که خودش را قاتل نمیداند و حتی در کشتن هویدا نخست وزیر شاه میگوید که نقشی نداشته و برای اطلاعات کامل آدرس یک قاتل روانی مرده به اسم خلخالی را میدهد. او برای اینکه خبر را داغ کند گفته که از خمینی اجاره گرفتند و جنازه هویدا را به اسراییل بردند و آنجا در عکا به خاک سپردند.

وی که اخیرا در مصاحبه‌ای با ایرنا شرکت کرده میگوید: موضوعاتی که میلانی در کتاب معمای هویدا مطرح کرده است به همراه اظهارات چند پهلوی ابراهیم یزدی به این مسائل دامن زده است. عباس میلانی داستان سرایی بی اطلاع و دروغگو است. گمان نمی کنم کسی به اندازه من در انقلاب حضور داشته باشد. در کتابهای میلانی می توان دریافت که او در دانشگاه و انقلاب نبوده است. اما گفته های میلانی مبتنی بر مستندات و نقل قولهای اشخاص است. همه اش داستان سرایی است. میلانی کسی است که از بیرون می خواهد انقلاب را ترسیم کند. با خواندن نوشته های او می شود پی برد که حرف ها و مستندات او خیال پردازی و اتهام زنی صرف است. میلانی چیزی شنیده است و دارد تحلیلش می کند.

هادی غفاری ادامه میدهد: من هیچ نقشی در این پرونده نداشتم، هرکس این حرف را می گوید او را به روز قیامت حواله می دهم. جرمم فقط این بود که در دادگاه علنی ۱۰ دقیقه به عنوان تماشاچی حضور داشتم. من اسمم از خودم بزرگتر است. آنها منتظر هادی غفاری بودند تا به دادگاه رسیدم یکی از آقایان دادگاه بلند شد و من را در صف اول دادگاه جای داد و نزدیک هویدا نشاند.

بعد که تقریبا دادگاه داشت تمام می شود و متهم را بیرون بردند، بلند شدم رفتم، این همه ماجرا بود. اما اینکه قاتل هویدا کیست، قاتل کسی است که حکم را می دهد و حکم را جناب آقای خلخالی دادند. من نه می خواهم دفاع و نه خدشه ای وارد کنم.  به غیر از من، ۸ یا ۹ روحانی در دادگاه حضور داشتند! اسمی نمی برم که کسی را متهم شود.

به عکس ها نگاه کنید مرحوم آیت الله شاه آبادی کنار دیوار نشسته اند و چند روحانی دیگر (در دادگاه حضور دارند)، من کسی را متهم به انجام این کار نمی کنم. مرحوم ابراهیم یزدی در جایی گفته اند که  یک روحانی این کار را انجام داده است. آقای خلخالی و هویدا هر دو با هم از جلسه دادگاه بیرون رفتند و دیگر کسی چیزی ندید. هرکس در این مورد سخنی بگوید دروغ گفته است. (این موضوع را) فقط خدا می داند و خلخالی و هویدا.

هادی غفاری در مورد قبر هویدا میگوید: قبر هویدا در شهر «عکا» در منطقه تحت سلطه اسرائیل قرار دارد. مطلع هستم که خانمی که گویا خواهر هویدا بود به خلخالی زنگ زد و خواستار انتقال جنازه هویدا شد. در جلسه ای با خلخالی در مورد محل دفن هویدا صحبت کردیم. چون مردم در اوج عصبانیت از رژیم شاه بودند و گاهی اوقات سنگ قبرهای (عوامل رژیم) را خورد می کردند.

بیم آن می رفت با دفن هویدا، مردم شبانه جنازه او را در آورده و آتش بزنند یا بی حرمتی کنند به همین دلیل باید فکری برای محل دفن نخست وزیر رژیم شاه می کردیم. خانمی که ظاهرا خواهر هویدا بود به خلخالی زنگ زد و گفت می خواهیم جنازه را ببریم. خلخالی با حاج احمد آقا در این باره تماس گرفت و حاج احمد آقا هم از امام  پرسیدند، ظاهرا امام فرموده بودند هر کجا خواستند ببرند.

آن طور که شنیده ام جنازه هویدا را به پزشکی قانونی بردند و بدنش را «مومیایی» و سپس به ترکیه منتقل کردند و از آنجا هم به محلی به نام «حظیره القدس» عکا که آرامگاه بهائیان است، بردند. چند روز پیش مصاحبه ای در تلویزیون پخش شد، فردی از همکاران هویدا می گفت که او به هیچ مذهبی معتقد نبود.

هادی غفاری در ادامه جزییات بیشتری میگوید:، جسد هویدا را دیدم او حتی «مختون» نبود. او مسلمان نبود و به اسلام اعتقادی نداشت. گفته می شود که هویدا در بهشت زهرا تهران خاک شده است. دروغ می گویند. چون مطلع هستم که جنازه هویدا توسط اعضای خانواده وی از ایران برده شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy