گارد ویژه زندان رجایی شهر کرج، زندانیان اهل سنت را وحشیانه مورد حمله قرار داد

47
گارد زندان رجایی شهر کرج، وحشیانه زندانیان اهل سنت را مورد حمله قرار داد

بنا به گزارشات رسیده سه شنبه شب ۱۶ مرداد ساعت ۲۲۴۵ هنگام خاموشی و استراحت زندانیان اهل سنت که  در بند ۷ سالن ۲۱ زندان گوهردشت نگهداری میشوند! به طور ناگهانی مورد یورش و ضرب و شتم قرار گرفتند. در این حمله ماموران گارد زندان همراه با ماموران اطلاعات به سالن بند زندانیان اهل سنت وحشیانه یورش بردند.

این حمله که با سر و صدای زیاد و ایجاد رعب و وحشت باعث بیدار شدن زندانیان مظلوم اهل سنت شده بود با ضرب و شتم ناگهانی زنداتیان تکمیل شد.

ماموران وحشی فریاد میزدند و از زندانیان میخواستند که از محل بیرون بیایند و در هنگام خروج زندانیان بی پناه را با باطوم مورد ضرب و شتم قرار میدادند طوریکه  سر و دست عده ای از آنان شکست.

تعدادی از زندانیان انگشتهای دست و پایشان ضرب دیده و یا شکسته است. همچنین بر اثر خوردن باتوم بر صورت یکی از زندانیان دندانش شکست.

وحوش گارد زندان در هنگام تهاجم وحشیانه خود حتی از کولر و یخچال و تلویزیون زندانیان نگذشتند و تعدادی را با ضربات متعدد شکستند. گارد وحشی کلیه وسایل زندانیان را دربند بهم ریختند.

در این حمله همچنین زندانی سیاسی نامق دلدل که ۱۰ روز است در اعتصاب غذا است بیهوش شد و به بهداری زندان منتقل گردید زندانی دیگر عبدالرحمن سنگانی نیز بیهوش شد و به بیمارستان منتقل گردید.

به گزارش دریافتی؛ از ساعت ۲ نیمه شب چهارشنبه تا غروب برق و آب بند زندانیان اهل سنت را نیز قطع کردند و زندانیان بدون برق و آب در هوای گرم تابستان بسر بردند.

روز چهارشنبه نیز برای این بند ملاقات را ممنوع اعلام کردند و مانع از هواخوری زندانیان شدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy