دانشمندان برای نابودی زمین سناریوها و نظریه‌های متفاوتی دارند

36

دانشمندان بر این باورند که عمر کره زمین روزی به خط پایان خواهد رسید و جایی که میلیون‌ها سال انسان‌ها در زیسته‌اند، نابود خواهد شد. برای نابودی زمین سناریوها و نظریه‌های متفاوتی ارائه شده است.

سرد شدن هسته مذاب کره زمین، آغاز پایان یافتن عمر خورشید و منبسط شدن آن، پرتاب شدن کره زمین در یک مدار مرگ‌آور، برخورد یک سیاره سرکش با زمین، بمباران شدن زمین با سیارک‌ها، نزدیک شدن زمین به یک سیاه چاله سرگردان، از بین رفتن اتمسفر کره زمین توسط انفجار پرتوی گاما، و تکه تکه شدن کل کائنات در اثر آخرین مه‌گسست از جمله این نظریات هستند.

روند اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته به شکل همزمان روی داده، این سوال را مطرح می‌کند که آیا روند نابودی کره زمین آغاز شده است؟ فعال شدن آتشفشان کیلوا در هاوایی، آتش‌سوزی جنگل‌های کالیفورنیا، آتش‌سوزی‌های یونان، آتش‌سوزی‌های اسپانیا، موج گرما در آلمان و آتش‌سوزی جنگل‌های باواریا، طوفان و سیلاب‌های چین و ژاپن، طوفان و برف تابستانی در صحرای بزرگ شمال آفریقا اتفاقاتی هستند که به شکل همزمان رخ داده‌اند و به سوالی که درباره شروع روند نابودی زمین مطرح شده، را پررنگ‌تر کرده‌اند.

آیا رخ دادن همزمان همه این حوادث، امری اتفاقی است یا نقطه مشترکی میان آنها وجود دارد؟ روند گرم شدن زمین چقدر این حوادث نقش دارد و آیا انسان در معرض تجربه یک تغییر آب و هوایی شگرف قرار گرفته است؟

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy