در هفتمین شب تحصن شبانه روزی غارت‌شدگان پدیده شاندیز ۱۷مرداد ۹۷ در مقابل این موسسه  سپری شد.

یکی از تحصن کنندگان در ساعت ۲۴۲۰چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ گفت:‌غارت شدگان پدیده شاندیز در مشهد هفتمین شب تحصن خودشان را ادامه دادند.

تحصن کنندگان اعلام کردند تا زمانی که بعد از گذشته چهار سال، به حق خودشان دست پیدا نکنند به تحصن شان ادامه خواهند داد.

این در حالی بود که  روز سه‌شنبه۱۶مرداد۹۷ در جریان تحصن غارت‌شدگان مؤسسه حکومتی پدیده شاندیز در مشهد، ماموران قصد دستگیری چند تن از غارت شدگان و ایجاد فضای رعب و وحشت داشتند که با مقاومت و ایستادگی تحصن کنندگان وادار به عقب نشینی شدند و غارت شدگان به تحصن خود ادامه دادند.

یادآوری میشود: روز پنجشنبه ۲۳فروردین و تعهدنامه داران و غارت‌شگان پدیده شاندیز در اعتراض به چهار سال بلاتکلیفی در مقابل ساختمان دادستانی  مشهد تجمع کردند. سهامداران پدیده آنها خواستار انحلال و به مزایده گذاشتن پدیده شاندیز شدند.

روی یکی از بنرهایی که در دست تجمع کنندگان بود، نوشته شده بود:

۳۰۰۰۰ کارگر بیمه شده در پروژه پدیده شاندیز بیکار گردیده و دادستان خراسان رضوی باعث تشدید این بحران بیکاری در کل کشور شده است. جوابگوی این ظلم کیست؟ آیا فریادرسی هست؟»

روی یکی از پلاکاردهای غارت‌شگان پدیده شاندیز نوشته شده بود:

« دولت تدبیر و امید

بسه دیگه وعده و وعید»

لازم به توضیح است که دادستان خراسان رضوی مزدوری است به نام غلامعلی صادقی.

تمامی موسسات مالی اعتباری زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران و یا کلان سرمایه داران خود حکومت هستند. و به دلیل دست داشتن کلیت نظام در جیب مردم تا کنون تجمعات اعتراضی مال غارت شدگان به جایی نرسیده است.

همچنین به تاریخ ۲۰خرداد سال جاری نیز تعهدنامه داران مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy