در بیستمین روز اعتصاب کارگران مسیر راه‌آهن را بستند

51
در بیستمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران راه‌آهن خط آهن را بستند

اعتصاب کارگران راه‌آهن در مشهد – روز چهارشنبه۱۷مرداد۹۷ کارگران خط و ابنیه راه‌‌آهن ناحیه شمال حوزه۴ در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی کارگران خط و ابنیه، در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق معوقه و بیمه به اعتصاب خود ادامه داده و از حرکت قطار مشهد به ساری جلوگیری کردند.

در همین روز اعتصاب کارگران راه‌آهن احمدآباد رفسنجان  به انسداد خط آهن منجر شد و کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان خط آهن را مسدود کردند.

کارگران معترض دستنوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته بود:«ماگرسنه‌ایم» و «سفره ما نان ندارد» و «ما امنیت شغلی نداریم».

روز چهارشنبه۱۷مرداد۹۷ نیروهای شرکت تراورس در راه آهن شمالشرق شاهرود نیز بیستمین روز اعتصاب خود را سپری کردند. این کارگران ۴ماه حقوق عقب مانده و از تابستان سال ۹۶بیمه های معوقه دارند.

در این مدت حتی یکبار هم یکی از کارگزاران برای پیگیری اقدامی نکرده و کارگران زحمتکش به هر کجا و سراغ هر یک از عوامل حکومت در راه آهن و فرمانداری و استانداری می‌روند هیچ کس جوابگو نیست.

لازم به ذکر است که این ناحیه پر ترددترین ناحیه کشور هست و تا کنون ۳هفته است که هیچ کار عملیاتی در بخش نگهداری انجام نشده است. به همین دلیل هر گونه حادثه ناگوار بر عهده حکومت می‌باشد.

یادآوری میشود این محرومین بیست روز است که در اعتصاب و اعتراضند:

اعتصاب کارگران راه‌آهن امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷ وارد نوزدهمین روز خود شد. کارگران محروم در اعترض  به ماه‌ها حقوق به تعویق افتاده و حق بیمه و سنوات اعتراض خود را از روز جمعه ۲۹ تیرماه با فراخوان شورای هماهنگی اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن ، استارت زدند و اکنون در شهرهای مختلف نوزدهمین روز اعتصاب و تجمعات خودشان را پشت سر میگذرانند.

همزمان با شروع فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن برای اعتراض، از روز جمعه (۲۹ تیرماه) روزهای اخیر نیز کارگران مناطق سیرجان، خراسان، شمال شرق ۲، بندرترکمن، سرخس، شاهرود، دامغان، سمنان، نیز به جمع همکاران معترض خود پیوستند.

پیش از این کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار، کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان (سیرجان)، اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان، سمنان، احمداباد هرمزگان، نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند ایستگاه دیگر دست به اعتراض صنفی زده بودند.

روز یک‌شنبه۱۴مرداد۹۷ کارگران و کارکنان راه‌‌آهن حوزه سیرجان اعلام کردند، همانند همکاران خود در مشهد، سرخس، هرمزگان و شهرهای دیگر، در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه و سنوات اعتصاب کردند.

روز چهارشنبه ده مرداد ۹۷ اعلام شد: اعتصاب کارگران راه‌آهن در نیشابور در اعتراض به عدم دریافت حقوق شان ادامه دارد  و وارد سیزدهمین روز اعتصاب شده اند.

روز یکشنبه ۷مرداد ۹۷ کارگران راه آهن زنجان اعلام کردند، چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. این کارگران چهار ماه حقوق و ۱۳ ماه بیمه نگرفتند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy