تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسات مالی در مقابل بانک مرکزی + فیلم

24

روز سه شنبه۱۶مرداد ۹۷ تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه غارتگر کاسپین و مال غارت‌شدگان موسسه آینده و سایر موسسات غارتگر در مقابل بانک مرکزی برگزار شد.

غارتشدگان با در دست داشتن پلاکاردهای مختلف به اعتراض پرداختند و شعار می دادند:

ای مردم با غیرت هیهات مناالذله

ما بندگان الله غارت شدیم به والله

پولهای ما امانته  کار شما خیانته

یادآوری میشود:

ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۹مرداد ۹۷ جمعی از غارت شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

تعداد مال‌غارت شدگان کاسپین از همیشه خیلی خیلی بیشتر بود و گرمای هوا نتوانسته بود آنها را در خانه نگهدارد.

در تجمع مال‌غارت شدگان کاسپین اغلب افراد مسن بودند که در گرمای امروز تهران حق خود را فریاد میزدند.

این بانک مرکزی یا مرکز دزدیه

دو ساله که دویدیم فقط وعده شنیدیم

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

روحانی دروغگو پس این پولای ما کو.پولهایی که دست شماست تمام دارایی ماست

پولای ما دست کیه خجالتم خوب چیزیه

منشا همه اش بهونه است دزدی هاتون نمونه اس

یادآوری میشود همزمان با تجمع مال‌غارت شدگان مردم اصفهان نیز به خیابان آمده و تظاهرات بزرگی را در اعتراض به سیاست دزدی و غارت حکومت در اعتراض به بی آبی و بی برقی و گرانی راه اندازی کرده بودند.

امروز بعد از ظهر در ساعت۱۸ یک اعتراض سراسری در تهران و سایر شهرستانها در اعتراض به گرانی برگزار خواهد شد.

تصاویر  تجمع بزرگ ۱۶مرداد در کانال تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy