اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف وارد نوزدهمین روز خود شد

37
اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف وارد نوزدهمین روز خود شد

اعتصاب کارگران خطوط راه آهن امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷ وارد نوزدهمین روز خود شد. کارگران محروم در اعترض  به ماه‌ها حقوق به تعویق افتاده و حق بیمه و سنوات اعتراض خود را از روز جمعه ۲۹ تیرماه با فراخوان شورای هماهنگی اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن ، استارت زدند و اکنون در شهرهای مختلف نوزدهمین روز اعتصاب و تجمعات خودشان را پشت سر میگذرانند.

همزمان با شروع فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن برای اعتراض، از روز جمعه (۲۹ تیرماه) روزهای اخیر نیز کارگران مناطق سیرجان، خراسان، شمال شرق ۲، بندرترکمن، سرخس، شاهرود، دامغان، سمنان، نیز به جمع همکاران معترض خود پیوستند.
پیش از این کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار، کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان (سیرجان)، اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان، سمنان، احمداباد هرمزگان، نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند ایستگاه دیگر دست به اعتراض صنفی زده بودند.

روز یک‌شنبه۱۴مرداد۹۷ کارگران و کارکنان راه‌‌آهن حوزه سیرجان اعلام کردند، همانند همکاران خود در مشهد، سرخس، هرمزگان و شهرهای دیگر، در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه و سنوات اعتصاب کردند.

 

روز چهارشنبه ده مرداد ۹۷ اعلام شد: اعتصاب کارگران خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در نیشابور در اعتراض به عدم دریافت حقوق شان ادامه دارد  و وارد سیزدهمین روز اعتصاب شده اند.

روز یکشنبه ۷مرداد ۹۷ کارگران راه آهن زنجان اعلام کردند، چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. این کارگران چهار ماه حقوق و ۱۳ ماه بیمه نگرفتند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy