چرا ایران نمیتوانست یکی از دو راه را برای جلوگیری از تحریمهای آمریکا انتخاب کند

134
چرا ایران با اینکه فرصت داشت یکی از دو راه را انتخاب نکرد تا از تحریمهای آمریکا در امان بماند

فردا (سه‌شنبه) صبح به وقت ایران،‌ ساعت ۸و ۱دقیقه، اولین مرحله تحریمهای آمریکا علیه نظام اعمال می‌شود.

البته از روز ۱۸اردیبهشت، یعنی ۳ماه پیش که آمریکا اعلام کرد از برجام خارج شده و تحریمهای را برخواهد گرداند، خامنه‌ای و روحانی حسابی نماز وحشت خواندند؛ تا جاییکه چندی بعد روحانی گفت: از روز ۱۸اردیبهشت هر شب برای ما در سختی «شب قدر» است!

اما جالب اینجاست که حرف دولتها و قدرتها با این رژیم، مثل حرف مردم ایران نیست. حرف مردم ایران فقط یک کلمه هست،‌ بدون کم و کاست: «براندازی!» و تمام! اما دولتها به خاطر منافعشان از تغییر رفتار حرف میزنند! هیهات

این تغییر رفتار را هم وزیر خارجه آمریکا در ۱۲محور توضیح داد. برای نمونه: دست برداشتن از برنامه موشکی-عقب‌کشیدن از دخالت منطقه‌ای-رعایت حقوق بشر-پایان دادن به تمامی فعالیتهای اتمی و…

پس برخلاف مردم ایران که در برابر رژیم تنها یک راه نشان می‌دهند، یعنی «سرنگونی»، دولتها و قدرتها، دو راه در برابر خامنه‌ای و روحانی باز می‌گذارند:

۱- تغییر رفتار ندهد

۲- تغییر رفتار دهد (همان محورهای بالا)

اما چرا در این ۳ماه سخت فرصتی که نظام داشت یکی از این دو مسیر را انتخاب نمی‌کنند که خلاص شوند؟

پاسخ کمی پیچیده است:

اگر به مسیر اول بروند و تغییر رفتار ندهند: در این صورت، به‌گفته وزیرخارجه آمریکا، بی‌رحمانه‌ترین تحریمهای تاریخ در مورد رژیم اعمال شده، نظام از نظر اقتصادی در حالت «خفگی» قرار می‌گیرد. یعنی حتی دیگر پولی در بساط نخواهد داشت که به پاسداران و بسیجی‌ها داده تا مردم را سرکوب کند. هزینه‌ٔ حزب‌الشیطان لبنان و… هم پیشکش!

اگر به مسیر دوم بروند و تغییر رفتار بدهند: یعنی

-دیگر موشک نسازد=تنها ابزار روحیه دادن به بسیجی‌ها در شرایط کنونی

-از سوریه و یمن و عراق بیرون بکشد=همان که خامنه‌ای گفت: «در این صورت باید در تهران با دشمن بجنگیم». در یک کلام یعنی تمامی مشکلات بر سر خودش خراب می‌شود

-نباید مردم را سرکوب کند=راه قیام و سرنگونی باز می‌شود!

-و…

بنابراین، هر چند در ظاهر ۲مسیر در برابرش باز است، اما انتهای هر دو مسیر به یک جا می‌رسد: پرتگاه سقوط!

نتیجه=گویا تک‌راه و اتوبان یک طرفه مردم ایران واقعی‌تر بوده و GPS ولایت، با بوق‌های هشداری پیاپی، ماشین اسقاطی نظام را با شتاب در این مسیر حرکت می‌دهد.

پی اینجا روشن میشود که نمیتوانند هیچکدام از مسیرها را انتخاب کنندچون هر دو مسیر به یک جا میرسد آنهم سرنگونی است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy