حکومت هرگز قادر نیست جلوی تظاهرات مردم را بگیرد

127
حکومت هرگز قادر نیست جلوی تظاهرات مردم را بگیرد

این روزها واکنش‌های عجیب و غریبی در فاز پایانی در مورد تظاهرات مردم در دستگاه تبلیغاتی‌ دیکتاتور بروز کرده است.

برخلاف قبل این بار دستگاه تبلیغاتی خبرهای قیام را منعکس می‌کند و حتی اعتراف می‌کند به این‌که در این تظاهرات‌ها شعارهای به‌قول خودش ساختارشکنانه مثل مرگ بر خامنه‌ای سر داده شده؟! امری که تا قبل از این تابو محسوب می‌شد.

چرا میگوییم واکنش عجیب و غریب و چرا حکومت نمیتواند جلوی آن را بگیرد؟

۱. چون انکار و سانسور در عصر ارتباطات  دیگر کارایی ندارد. خودشان هم می‌گویند اگر ما خبرها را ندهیم مردم از منابع دیگر خبرها را به‌دست می‌آورند. خودمان بگوییم تا بتوانیم آن را طوری که می‌خواهیم منعکس کنیم.

۲. با این شیوه به خیال خودشان می‌خواهند اعتماد جلب کنند تا از این طریق بتوانند حرف و پیام خودشان را هم القا کنند.

۳.می‌خواهند در کنار خبرهایی که می‌دهند، بگویند که اعتراض‌ها بخش ناچیزی است و اوضاع در سراسر کشور و حتی در شهرهایی که حرکت‌های اعتراضی در آنها بوده، عادی است و مردم زندگی و تفریحات عادی خودشان را دارند.

هدف از بازتاب اخبار قیام چیست

حرف و پیام مطلوب حکومت از بازتاب اخبار قیام این است که می‌خواهدبین اکثر مردم قیام کننده و بقیه تفکیک قائل شود. می‌خواهد بگوید خواست اکثر اعتراض‌کنندگان صنفی است و حرکت‌شان مسالمت‌آمیز است و با حرکت‌ها و شعارهای ساختارشکنانه مخالف هستند.

اما توسل به این شیوه تبلیغات معکوس، نشان می‌دهد که خبرها و فراخون‌ به تظاهرات چه انعکاس گسترده‌یی داشته که حکومت را مجبور به این اقدام کرده.

همچنین این ترفند گویای ضعف نظام و گیر کردن در بن بست سرکوب است.

زیرا دستگیری‌های گسترده در جریان قیام دیماه نتوانسته جلوی قیام را بگیرد. وانگهی دستگیری قیام‌کنندگان و نگه‌داری آنها در زندان‌ها هم هم‌چنان که تجربه‌ قیام ضدسلطنتی گواه است، برای حکومت خیلی پرهزینه است و زندان‌ها معمولاً محل آموزش و آبدیده شدن نیروی انقلابی است.

تفاوت این قیام با قیام دیماه هم همین نکته است، مردم پس از قیام دیماه  از داستان و نمایش اصلاح‌طلب و اصول‌گرا عبور کردند. آنها دیگر هیچ امیدی و هیچ توهمی نسبت به هیچ‌یک از جناح‌ها ندارند. این همان چیزی است که خودشان به عنوان بی اعتمادی مردم از آن یاد میکنند.

به زبان ساده تر قیام مردادماه نسبت به قیام ۷ ماه پیش بسیار متکامل تر شده است. این تکرار قیام دیماه نیست این یک مدار عالی از آن انقلاب است.

به همین دلیل است که خصلت قیامی و انقلابی آن هر چه بارزتر و پررنگ‌تر شده است. مثلاً اگر در قیام دیماه، یکی ۲روز لازم بود که شعارها از صنفی و اجتماعی به سیاسی بچرخد، این بار هیچ زمانی لازم نبود و هر تظاهرات به‌سرعت تبدیل به تظاهرات سیاسی و شعارهای ساختارشکنانه می‌شود و قیام‌کنندگان نیز با یک روحیه تهاجمی با نیروهای سرکوبگر درگیر می‌شوند یا در خیابان‌ها سنگربندی می‌کنند و به‌علت همین خصلت رادیکالی و تهاجمی، حکومت با بسیج نیرو نمی‌تواند جلوی ‌آنها را بگیرد.

این یک مسیر قانونمند است که انتهای آن پیروزی مردم و شکست و سرنگونی دیکتاتور است و حکومت هرگز قادر نیست جلوی آن را بگیرد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy