داستان راننده کامیون جوانمردی که رانندگی بلد نبود

60
داستان راننده کامیون جوانمردی که رانندگی بلد نبود

راننده کامیون جوانمرد با صدای بلند موتور سیکلتها،‌ از شیشه رستوران خیابان را نگاه کرد.

سه بسیجی موتورهایشان را جلوی کامیون او پارک کرده، آمدند داخل،‌ پشت میز او نشستند. اولی پکی عمیق به سیگارش زد و دود آن را توی صورت راننده کامیون فوت کرد؛ راننده چیزی نگفت.

دومی لیوان دوغ را برداشت و روی سر راننده خالی کرد؛ راننده چیزی نگفت.

سومی اسکناسی که جلوی او بود را برداشت پوزخندی هم زد؛ راننده چیزی نگفت.

راننده کامیون بلند شد و بیرون رفت. بسیجی‌ها خنده‌ای بلند سر داده و رو به صاحب رستوران گفتند: «عجب آدمی بود؛ نه غذا خوردن بلد بود و نه دعوا!»

صاحب رستوران با خونسردی گفت: «از همه بدتر این‌که رانندگی هم بلد نبود؛ وقتی می‌رفت، با کامیون ۳موتور نازنین رو له کرد و رفت!»

خوب بود سران نظام هم از سرگذشت این ۳بسیجی درس می‌گرفتند. اما دریغ! بارها سران نظام می‌گویند: «آرامش، امنیت، ثبات» نظام بی‌نظیر است!

در همین روزها آرامش و امنیت سران نظام کلا با تظاهرات گسترش یابنده مردم ایران در نقطه نقطه شهرهای میهن به باد رفته باز هم در سیمای میلی میگویند: مردم در آرامش کامل در حال تفریح و سفرهای تابستانی هستند؛ امنیت همه جا زبان‌زد است…

ته حرفشان این است که هر کاری هم بکنیم کسی صدایش در نمی‌آید و سمبه سرکوب بقدری پر زور است که مردم خودشان را از این سرکوب اگر در ببرند میتوانند خودشان را در امنیت بدانند.

درست در همین شرایط که نظام در آرامش و امنیت به سر میبرد ناگهان حوزه علمیه جایی آتش میگیرد و موتورهای نیروی انتظامی شهری منفجر میشود و تعدادی از لباس شخصی ها یعنی هارترین عناصر حمایت کننده سرکوب به دست مردم ضرب و شتم میشوند و …این امنیت به قدر پر سر و صداست که حتی خبرگزاریهای توجیه شده سپاه پاسداران هم آن را میشنوند:

 فارس: «در تجمع شیراز شعارهای مرگ بر دیکتاتور و توپ تانک فشفشه،آخوند باید گم بشه به گوش می‌رسید!»

خبرگزاری حوزه: «حمله اغتشاشگران به حوزه علمیه اشتهارد… آنها به حوزه علمیه حمله کرده و باعث رعب و وحشت شده»‌ و آن را تخریب کردند!

خبرگزاری تنسیم: دشمن «اقدام به تحریک مردم برای اغتشاشات می‌کند» تا نظام «۴۰سالگی خود را نبیند!» آنها با این اغتشاشات همه چیز را تخریب می‌کنند!

متاسفانه سران نظام فراموشکارند زیرا در قیام دیماه، بیش از ۶۰نمایندگی خامنه‌ای، حوزه علمیه و فرمانداری تخریب و به آتش کشیده شد! این اماکن از اصلی‌ترین اماکن سرکوبی حکومت بود.

می بینید! «از همه بدتر این‌ است که مردم ایران آرامش هم بلد نیستند؛ وقتی به خیابانها می‌ریزند، با کامیون قیام سرتا پای موتور به روغن‌سوزی افتاده نظام ولایت را له می‌کنند!»

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy