تجارب مهم تظاهرات – مهمترین کار محافظت از لیدرهای تظاهرات است

34
تجارب مهم تظاهرات - مهمترین کار محافظت از لیدرهای تظاهرات است

تجارب مهم تظاهرات – طی دوره اخیر نکات و تجارب مهم و مفیدی برای شرکت تظاهرات بدست آمده است که در در شبکه های اجتماعی در اختیار عموم گذاشته شده است:

دستورالعمل اصولی، کاربردی و تجربه شده برای شرکت در تظاهرات ضد حکومتی، آموزشهایی که هر لیدر تظاهرات باید به آن اشراف داشته باشد و حتما به گار بگیرد :

۱. با ظاهر متناسب و معمولی در تظاهرات شرکت کنید ( لباسهای خاص یا شلوار جین و امثالهم نپوشند ) چون نیرو های سرکوب بعد از لیدر ها به دنبال دستگیری کسانی هستند که از نظر ظاهری ضد انقلابی باشند

۲. لباس و پوشش رنگ روشن و تند مثل قرمز و زرد و … نداشته باشید ( لباس تیره بپوشید تا نتوانند برای تعقیب شما نشان بگذارند)

۳. در روز هایی که ولایت معاشان به خیابان می آیند؛ در مکان های راهپیمایی آن ها نروید و به آن ها توجه نکنید

۴. ممکن است وقتی به محل تظاهرات میرسید از قبل تعداد زیادی سرکوب گر وجود داشته باشند ( در این صورت دلسرد و نا‌امید نشوید و در محل بمانید تا جمعیت جمع شوند، وقتی شلوغ شد لیدر ها خود شعار دادن را شروع میکنند) *نکته بسیار مهم این که: ممکن است وقتی در محل برای رسیدن بقیه منتظر میمانید سرکوب‌گران به شما بگویند که این جا نه‌ایست، حرکت کن و … در این صورت به هیچ وجه به طور کلی مکان را ترک نکنید و یک مسافتی را به صورت رفت و برگشت آن قدر پیاده‌روی کنید تا مردم برسند و حلقه اعتراضی تشکیل شود.

۵. از لیدر جمعیت به شدت محافظت کنید و اجازه دستگیری او را به هیچ عنوان ندهید. حفظ امنیت لیدر در اولویت است (با دستگیری لیدر ها شیرازه تظاهرات از هم می‌پاشد و راه به جایی نخواهد برد)

۶. گوشی همراه خود نبرید (کسانی که گوشی در دست دارند را معمولا از ترس فیلم‌برداری شدن تظاهرات، زودتر دستگیر می‌کنند و در صورت دستگیری داشتن اطلاعات خاص روی گوشی می‌تواند برایتان دردسر ساز شود)

*اگر موبایل لازم دارید یک موبایل ساده با خود ببرید

۷. اطلاعات در میان جمعیت معترض برای دستگیری افراد فعال و لیدرها لباس شخصی میگذارد (حواستان باشد که غافلگیر نشوید. در صورت گرفتار شدن سریعا خود را آزاد کنید و فرار کنید)

حواستان بیش از خود به لیدر و حفظ امنیت او باشد.

۸. از شگرد های نیروهای سرکوب گر این است که آن ها از یک سمت به دنبال جمعیت میگذارند تا معترضان را به سمت مورد نظر خود فراری دهند و محاصره کنند (حدالامکان فرار نکنید و کماکان از لیدر محافظت کنید)

۹. اجازه ندهید لباس شخصی های داخل جمعیت شعار های شما را منحرف کنند؛ فقط شعار های برانداز بدهید.

۱۰. نیروهای سرکوب با پوشش تجهیزات و لباس و کلاه مخصوص، بزرگتر از آنچه که هستند به نظر میرسند اما در حقیقت آن ها بسیار ترسو هستند.

از آن ها نترسید. (ابتکار عمل در این است که اگر تعداد شما زیاد بود ابتدا شما به آن ها حمله کنید چون توقع چنین حرکتی را از معترضان ندارند و زود غافلگیر و مغلوب میشوند.

 حمله را به صورت نعل اسبی { U } و نیم دایره‌ای انجام دهید نه خطی، این گونه آن ها محاصره میشوند )

۱۱. از خود دفاع کنید (ما خشونت طلب نیستیم اما اگر به ما حمله کنند از نظر قانونی حق دفاع مشروع و دفاع از جان خود را داریم)

۱۲. به شایعات و دروغ های وزارت اطلاعات ایجاد ترس و وحشت و جلوگیری از رفتن مردم به تظاهرات میگویند توجه نکنید.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy