اعتصاب غذای نامِق دِلدِل زندانی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج 

29
اعتصاب غذای نامِق دِلدِل زندانی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج 

زندانی سیاسی اهل سنت نامِق دِلدِل زندانی عقیدتی که در زندان مخوف رجایی شهر کرج نگهداری میشود، در اعتراض به عدم‌ پیگیریهای درمانی خود و سایر زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زد.

این زندانی همچنین به  نقض حقوق زندانیان؛ جوابگو نبودن مسئولین زندان در خواسته ها و مطالبات و حقوق اولیه ی زندانیان سیاسی اهل سنت اعتراض دارد لذا از روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

این زندانی سیاسی اهل سنت کرد  که برای بار دوم‌هست به اتهام فعالیتهای سیاسی، مذهبی و مدنی به زندان افتاده؛ پنجمین سال دوره دوم دستگیری خود را در زندان سپری می کند .

بار اول در ۱۲ مهرماه سال ۸۹ دستگیر و به سه سال و سه ماه محکوم شد. نامِق دِلدِل که در دوران بازداشت‌خود در بازداشتگاه اطلاعات به مدت زیادی مورد انواع شکنجه های مختلف قرار گرفته بود از ناحیه کمر و لگن بشدت آسیب دیده و از شدت درد رنج میبرد .

مدت ۵ ماه از آزادی وی نگذشته بود که برای بار دوم در ۲۹ فروردین سال ۹۳ دستگیر و در دادگاه اولیه به ۱۰ سال حبس غیر قطعی و در دادگاه تجدید نظر با ادغام سه حکم‌مختلف به ۶ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

این زندانی بارها با مکاتبه و درخواست حضوری خواستار مداوا و درمان و یا مرخصی استعلاجی جهت درمان شده اما به هیچکدام از خواسته هایش توجه و اعتنایی نشده و کماکان‌چند سال است  که از درد در ناحیه کمر و لگن رنج می‌برد .

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy