بحران ضربدر بحران ضربدر چندین بحران مرگبار!

106
بحران ضربدر بحران ضربدر چندین بحران مرگبار!

بحران ضربدر بحران ضربدر چندین بحران مرگبار! تعریف کلی وضعیت فعلی نظام است.

روزهای فعلی خامنه‌ای و روحانی، با توجه به چند روز آینده شاید روز پادشاهی شان باشد. این روزها شرایط بدتر و بحرانهای بیشتری در انتظارشان میباشد.

آنها هم اکنون در بیت در حال جدال هستند که وقتی از ۴روز دیگر (۱۳مرداد) دور اول تحریمهای آمریکا، چه خاکی بر سرشان بریزند. و کجای مصیبت را بچسبند. واقعیت این است که مصیبت برای نظام آنقدر جدیست که رسانه‌ها داخل حکومت خبر می‌دهند که «شرایط بحرانی‌ست!»

چرا جای دور برویم! هنوز تحریمها برنگشته، دلاری که ۱۱ماه پیش ۳۸۰۰تومان بود تا ۱۲هزار تومان جهش کرده است؛ و هنوز این پرش ادامه دارد!

اوضاع اقتصادی آنقدر خراب است که زیباکلام به روشنی می‌‌گوید: «اگر حتی کینز و ریکاردو (بزرگترین اقتصاددانان سده ۲۰) هم بیایند نمی‌توانند بحران اقتصادی نظام را درمان کنند!»

اما تحریمها هنوز شروع نشده،‌ اگر بشود وامصیبتا برای خامنه‌ای-روحانی!

 خامنه‌ای و روحانی درحال بحث و جدل و چاره‌اندیشی برای این بحرانهای مرگبار بودند که یکباره خبر بزرگترین بحران، پیکرشان را لرزاند!

«کرج، اصفهان، رشت و شیراز» شعله کشیده و صدای شعارهای «مرگ بر دیکتاتور-خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن-وای به روزی که مسلح شویم»‌ طنین انداخت.

آنگاه تصاویر آتش زدن لاستیکها توسط جوانان و حمله به مزدوران خامنه‌ای و…

حال با این درد بی‌درمان بنیان‌برافکن چکار کنند؟

با این وضعیت چه خاکی بر سر نظام کنند؟

در یکسو شرف در شرف و شجاعت در شجاعت ضرب میشود و به حاصل انقلاب و نگونی رنجها و مصائب و خوشبختی و نعمت می انجامد

و در سویی دیگر بحران در بحران در بحران ضرب میشود و به مرگ می انجامد.

مردم ایران  شجاعت خود را یافته‌اند وماه هاست که برای روزگاری نوین عزم جزم کرده اند تا کلیت بدبختی و فقر و دربدری و بیکاری و مصائب حاصل از آن را براندازند و طرحی نو در آسمان زیبای میهن بیفکنند.

این خلاصه داستان ما با دیوی است که اکنون در میانه جنگ به آن به سر میبریم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy