حکم دادگاه انقلاب برای دراویش گنابادی 208سال حبس، ۱۵۵۴ضربه شلاق، ۱۸سال تبعید و محرومیت

۲۰۸سال حبس، ۱۵۵۴ ضربه شلاق، ۸ سال محرومیت و ۱۰ سال تبعید؛ حکم دادگاه انقلاب برای دراویش گنابادی

برای ۳۹ نفر از دراویش بازداشت شده در واقعه گلستان هفتم که در شعبه های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شدند مشخص شده است.

این محرومان اگر این حکومت بماند،  با ۲۰۸سال زندان از نوع حبس تعزیزی و ۱۵۵۴ ضربه شلاق و ده سال تبعید و هشت سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم گردیده اند

دراویش گنابادی در دادگاه‌های نمایشی چند دقیقه ای با احکام از پیش مشخص شده محاکمه شده اند. این اقدام جمهوری اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر با واکنش اعتراض آمیز افکار عمومی مواجه شده است.

کسری نوری مدیر کانال مجذوبان نور۱۲سال حبس۷۴ضربه شلاق و …

اسامی و مدت محکومیت این فقرا به شرح زیر اطلاع رسانی شده است:

۱- وحید خموشی: ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به راین

۲- علیرضا آزادروش: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به کهنوج

۳- علی کریمی: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به برازجان و ۷۴ ضربه شلاق

۴- احسان ملک‌محمدی: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به زابل و ۷۴ ضربه شلاق

۵- احسان صفاری: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به زابل

۶- آرمان ابوالفتحی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۷- آرمین ابوالفتحی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۸- مرتضی سهراب‌پور: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۹- سعید خموشی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۰- محمداسعد سامانی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۱- مسعود علی‌مددی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۲- مجید رشیدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۳- امیر سیدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۴- افشین سلیمی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۵- امیر سلیمی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۶- محمدرضا ابوالفتحی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۷- مجید امیراحمدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۸- حمیدرضا امیراحمدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۱۹- محمدرضا زهتاب: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۰- ابراهیم الله‌بخشی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۱- نعمت کاظمی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۲- بابک تقیان: ۷ سال حبس تعزیری

۲۳- مصطفی آرمان‌دوست: ۷ سال حبس تعزیری

۲۴- مهران اصغرزاده: ۷ سال حبس تعزیری

۲۵- امین حسینی: ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق

۲۶- اصغر صمدیار: ۵ سال حبس تعزیری

۲۷- امیربهادر جعفری: ۳ سال حبس تعزیری

۲۸- میثم عزیزان: ۳ سال حبس تعزیری

۲۹- مالک رضایی: ۲ سال حبس تعزیری

۳۰- علی‌اصغر سالاری: ۲ سال حبس تعزیری

۳۱- الیاس محمدی: ۲ سال حبس تعزیری

۳۲- محمد امیراحمدی: ۲ سال حبس تعزیری

۳۳- علی بلبلی: ۲ سال حبس تعزیری

۳۴- اشکان کاظمی: ۲ سال حبس تعزیری

۳۵- موسی فضلی‌پور: ۲ سال حبس تعزیری

۳۶- مهدی سعادت: یک سال حبس تعزیری

۳۷- هاشم آوازه: یک سال حبس تعزیری

۳۸- مجید شایق: یک سال حبس تعزیری

۳۹- ابراهیم رضایی: یک سال حبس تعزیری

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy