فراخوان به تظاهرات سراسری از درب خانه به سمت اصلی ترین میدان شهر همه می‌آییم

204
فراخوان به تظاهرات سراسری از درب خانه به سمت اصلی ترین میدان شهر همه می‌آییم

فراخوان به تظاهرات سراسری برای شرکت کلیه آحاد ملت ایران امروز بازاریان غیرتمند تهران، اصفهان، شهر ری، تبریز، قشم، کرج، بندرعباس، رشت،‌ شهریار و بسیاری شهرهای کشور، اعتصاب دیگری را آغاز کردند.

این اقدام فوق العاده می‌بایست توسط اقشار مردم حمایت شود. این حرکت در ادامه حرکت بسیار مهم و حیاتی اعتصاب کامیون‌داران شکل گرفته است.

امروز، هم بازاری با غیرت حامی ملت است و هم رانندگان و کامیون‌داران، صدای اعتراض مردم هستند.

این صدا میبایست با حمایتهای توده مردم بلندتر و بلندتر گردد تا روزی که کاخ ستمگران دزد و فاسد را ویران کنیم.

حکومت برای مهار این اوضاع آشفته راه‌‌حلی ندارد. تمام طرح‌ها و تدابیرشان  شکست خورده است.

این اقتصاد پوسیده تنها با از بین رفتن این حکومت سامان می‌گیرد.

هم اکنون بسیاری از شهر اعلام راهپیمایی نموده‌اند، همه مردم فردا ساعت۱۸۰۰ از مقابل خانه های خود به سمت اصلی ترین میدان شهر حرکت میکنند و در میدان اصلی شهر تجمع خواهند نمود.

این اعتصاب شامل کسبه، بازاریان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، دانش‌آموزان، بیکاران، کارگران، کشاورزان، مهندسان و کارمندان، خانم‌ های خانه دار، پزشکان و پرستاران، رانندگان و کلیه آحاد ملت ایران میشود.

فراخوان به تظاهرات مردم مشهد، تظاهرات سراسری تنها راه عبور کم هزینه از استبدادست !

هموطنان گرامی :

چهل سال مدارا با این رژیم سراسر وحشت و جنایت ما را به اینجا رساند ، آیا هنوز فکر می کنید مدارا با این غارتگران موجب بهبود اوضاع می شود !؟

امروز فقط کسانی دم از مدارا با رژیم میزنند که یا سرمایه دار و فارغ از درد مردم اند و یا جیره خوار استبدادند !

مردم گرسنه، بیکار ، بیمار، بی پول و خسته از ظلم دیگر جان شان به لب رسیده !

هموطن عزیز، بجای فکر کردن به فرار از کشور و خودکشی و روزی هزار بار مردن از فقر و خجالت خانواده، آیا بهتر نیست به قیام سراسری ملحق شوی ؟

حتی کشته شدن در راه آزادی هزاران بار بر این زندگی جهنمی شرافت دارد.

از همین روی در شهرهای بزرگی چون مشهد، ما با حضور گسترده در میادین و‌ گذرگاههای پر تردد بویژه در محلات پر جمعیت و‌فقیر نشین شهر از امروز تا روز رهایی گردهم آمده و اعتراضات و اعتصابات سراسری را حمایت می نماییم !

حق ما نیست که در ثروتمندترین کشور جهان از بیکاری و فقر به نان گدایی پناه بریم !

ایران را پس خواهیم گرفت.

با حمایت از اعتصابات سراسری وعده دیدارمان هر روزه راس ساعت ۱۸ در :

میدان فجر ، پارک ملت ، بلوار توس ،میدان معراج ، قلعه ساختمان خیابان کشاورز، پل حافظ ، خواجه ربیع روبروی آرامگاه ، میدان شهدا ، کوهسنگی

کسبه و‌ بازاریان و‌ کارگران و‌ کارمندان را از آغاز اعتصابات و همراهی با قیام ملی آگاه کنید.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy