پیشگویی‌های محسن رضایی، مشاور خامنه‌ای صد‌ در‌ صد غلط بود

790
پیشگویی‌های محسن رضایی، مشاور خامنه‌ای صد‌ در‌ صد غلط بود

مطلب زیر پیشگویی‌های محسن رضایی در جریان جنگ عراق در سال ۸۲ است که در روز اعدام صدام حسین از سوی یک سرهنگ بازنشسته ارتش ایران منتشر شده است.

مصاحبه‌های محسن رضایی در آرشیو سیما ۲۵روز قبل از اینکه صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی شناسایی و دستگیر شود.

محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۰-۱۳۷۶)، فرمانده جنگ ایران، مشاور رهبر در جنگ داخلی سوریه، دریافت کننده سه بار نشان لیافت فتح یک در عملیاتهای مهم جنگ ایران و عراق… مزخرفاتی گفته که توسط یک سرهنگ بازنشسته در روز اعدام صدام حسین منتشر شده است.

و تماما عطف به آرشیو سیما میباشد.

اگر ۲۵ روز به عقب برگردید در آرشیو سیما گفتگو های هرشب سران نظامی ایران و تحلیلشان از جنگ می‌تواند برای ثبت در تاریخ جالب باشد.

محسن رضایی ۵روز مانده به حمله : بنظرم صدام یک جنگ فرسایشی چندین ساله را با آمریکا خواهد داشت و عراق برای آمریکا ویتنام دیگری خواهد شد.

دو روز مانده به حمله وپیام جورج بوش به جهان : صدام و دو پسرش تا ۴۸ساعت فرصت دارند خاک عراق را ترک کنند ومانع از جنگ شوند.

محسن رضایی در همان برنامه:

تهدید آمریکا توخالی ست و مصرف داخلی دارد.

محسن رضایی لحظاتی پیش از حمله (روز اول ) : آمادگی عراق در مفابل آمریکا در حدی هست که آمریکا بعد از چند روز به سازمان ملل رجوع کند.

محسن رضابی روزسوم حمله : باید دید چرا همه نیروهای عراق وارد عمل نشده اند از روی تاکتیک است یا برای تحریک نکردن امریکاییان

مجری برنامه :ولی اینجا دیگر مرگ و زندگی است چرا باید به نیروهایش بگوید وارد نشوید!

روز چهارم در حالیکه امریکاییان از کویت و صحرای عربستان تا ۱۰۰کیلومتر داخل شده اند و بیش از ۱۰۰ فروند هواپیمای عراق بدلایل نامعلومی در فرودگاه های ایران بزمین نشسته اند محسن رضایی: سرعت ورود آمریکا بیش از پیش بینی ها بوده کار صدام تمام است .

روز ششم حمله خبرگزاری ها از پاتک عراق و گیر افتادن آمریکایی ها در حلقه محاصره U خبر دادند محسن رضایی: مهندسان عراقی توانستند تمام نقشه های آمریکا را بر آب کنند.

روز هشتم محسن رضایی: پیش بینی میکردیم که آمریکا در باتلاق عراق گیرکند.

در حالیکه خبرگزاری ها داشتند از پیشروی ناگهانی امریکایی ها و عبور از بصره و کربلا خبر میدادند.

روز یازدهم مجری سیما :بنظر میرسد نیروی هوایی عراق کلا به ایران آمده اند.

محسن رضایی : ممکن است فرمانده هوایی عراق جاسوس آمریکا باشد

مجری سیما: ولی صحاف سخنگو از ایران بخاطر اجازه ‌ورودهواپیماها تشکر کرده است ! پس بی اطلاع صدام نبوده.

تا روز ۱۸ ام سایر سرداران در برنامه هرشب تحلیل جنگ آمدند اما از محسن رضایی خبری نبود.

مجری سیما :کارشناسان نظامی دنیا هیچکدام پیش بینی نمیکردند امریکا بغداد را به این سرعت محاصره کند.

محسن رضایی : صدام به اردن گریخته پیش بینی ما درست درآمد!

روز ۱۹ام تلویزیون عراق الجزایر صدام را با چهره بشاش و روحیه عالی در نمایشی خیابانی میان جمعیت نشان دادند که برایش کف میزدند و خبر پاتک به آمریکایی ها و اولین ! زخمی آمریکایی هاخبر شد.

محسن رضایی : صدام تاکتیکش را در به اسارت گرفتن عمده امریکایی ها دارد پیاده میکند تا بعدا امنیت بقا خود را در معامله با آنها بدست بیاورد!

روز ۲۰ ام امریکایی ها در جنوب بغداد منتظر تسلیم صدام مکث کردند

محسن رضایی: صدام مامور آمریکاست و تسلیم آمریکا میشود تا نمایشی را که قرار بود باهم اجرا کنند در جنگ با ایران و آمریکا خاورمیانه را مستعمره خود کند و نتوانستند، حالا پیاده کنند!

مجری:تکلیف صدام چه میشود ؟

محسن : خب در آمریکا زندگی پنهان خواهد کرد.

روز ۲۱ در حالیکه مقاومت گارد صدام توسط ۲۰۰ سرباز آمریکا در هم می شکست ۲۰۰۰ سرباز آمریکا در میدان اصلی بغداد پرچم امریکا را روی مجسمه صدام نصب کردند جرج بوش و همه اعضای کاخ سفید در کنار چند میلیارد زنده داشتند تماشا میکردند، بجز شبکه الجزایر

لحظانی بعد جرج بوش دستور پایین کشیدن پرچم امریکا و جایگزینی با پرچم عراق را به فرمانده اشان در مرکز بغداد را صادر کرد.

امریکایی ها به مغازه های اطراف گفتند پرچم عراق میخواهند بعد در حالیکه امریکا یی ها از چند نفری که پرچم عراق آوردند خواستند بالا بروند و نصب کنند عده ای از عراقی به دور بولدوزر امریکایی جمع شدند و به تخریب مجسمه صدام کمک کردند.

محسن رضایی دیگر تا روز ۳۰ام حمله به برنامه نیامد اما در روزنامه ای گفته بود خدا کار ناتمام مارا تمام کرد و صدام به سزای عملش رسید.» [پایان نقل قول مستقیم]

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy