ژنرال آشفته قاسم سلیمانی، رئیس جمهور آمریکا را به ترور تهدید می‌کند

170
ژنرال آشفته قاسم سلیمانی، رئیس جمهور آمریکا را به ترور تهدید می‌کند

قاسم سلیمانی زمانی شروع به هارت و پورت تهدید تروریستی کرد که هنوز دیپلمات تروریست ایرانی که با بسته مواد منفجره برای راه انداختن یک حمام خون در اجتماع ایرانیان دستگیر شده است را دیپلماسی ایرانی نتوانسته ماستمالی کند.

جدای از اینکه این قبیل اقدامات جمهوری اسلامی گرد و خاک کردن برای دیده نشدن واقعیت و بی محتواست اما ترس و نگرانی او را نشان میدهد.

اگر به قضیه خوب نگاه کنیم متوجه میشویم که سردار اخراجی از عراق و سوریه حق دارد این چنین آشفته و افسار پاره کرده باشد!‌ چون تحریمها در یک قدمی جمهوری اسلامی است و این هارت و پورتها حکایت کسی است که از ترس مرگ خودکشی میکند.

قاسم سلیمانی به شکل ابلهانه‌ای آدرس تمام تروریسم در دنیا را میدهد و خودش را و لشگری را که تحت نام نیروی قدس در اختیار دارد.

تاثیر این لفاظی‌ها  تنها و تنها بر روی همان پاسدارهای موجی است که پای منبرش نشسته و از حرفهای فرمانده‌شان ذوق می‌کنند.

قاسم سلیمانی،  در مراسم بزرگداشت کشته‌شدگان سپاه همدان در عملیات رمضان، سخن میگفت عملیاتی که در سال ۶۱با طراحی سپاه   و با هدف اشغال شهر بصره عراق صورت گرفت و البته تبدیل به شکستی مفتضحانه شد.

سلیمانی سخنرانی در سالگرد عملیات شکست خورده‌ی سپاه،  داشت لاف قدرت میزد اما بقدری مغشوش بود و مدیر کشور را رجایی نامید در حالیکه رجایی در سال ۶۰کشته شده بود.

قاسم سلیمانی گفت: «در دوره سال ۶۰ و ۶۱ زمانی که فقط سه روز در سیلوها گندم داشتیم، ایشان [رجایی] به بهترین شکل ممکن کشور را مدیریت کردند.»

البته چیزی که این سردار قاتل را برآشفته و دچار فراموشی کرده این است که دوران عوض شده دیگر دولت سابق آمریکا نیست،  و با کنار رفتن دولت اوباما، سیاست کثیف زد و بند با ملاها، درعرصه بین‌المللی شکست‌های اساسی دریافت کرده است  و سردار قاتل دیگر امکان این را ندارد که  با دست باز در سوریه، عراق، یمن و … دست به کشتار بزند.

همه چیز برای او و سپاه در حال پایان است.

راستی!‌ حق دارد که مثل خامنه‌ای و روحانی، آشفته  باشد؛ زیرا «ژنرال» به پایان ماجرا نزدیک می‌شود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy