جزئیاتی از روابط بانک مرکزی ایران و سیف با قاسم سلیمانی و تروریستهای عراق

122
جزئیاتی از روابط بانک مرکزی و سیف با قاسم سلیمانی و تروریستهای عراق

وزارت خزانه داری آمریکا ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران را در لیست تحریمها بعنوان تروریست جهانی نامگذاری کرد.

ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ارتباط نزدیکی با بانک البلاد اسلامی عراق داشت، این بانک یکی از اصلی ترین بانکهای عراق است که مدیر آن فردی بنام اراس حبیب محمد کریم است.

سیف رییس انک مرکزی ایران برای تغذیه و تأمین مالی سپاه پاسداران بخصوص نیروی  قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی در عراق و تأمین مالی مزدورانش و روی کار آوردن عناصری در راس دولت عراق فعال بوده است.

بانک البلاد اسلامی عراق در سال ۲۰۰۶ بر پایه قوانین اسلامی (آخوندی) تاسیس شده و نزدیک به احمد چلبی یکی از عناصر شناخته شده طرفدار ایران در عراق است.

این بانک ( بانک مرکزی ایران ) پولهای ایران را به شبه نظامیان میرساند و بخصوص در دوره های انتخاباتی عراق فعال میشود مثلا با پولهای ارسال شده از ایران به این بانک توانستند برای نوری مالکی رای جمع کرده و او را برای بار دوم به نخست وزیری رساندند.

مدیر این بانک فردی است بنام اراس حبیب محمد کریم که از نزدیکان نوری المالکی است. سرمایه گذار اصلی بانک البلاد فردی است بنام عصام الاسدی که به ثروتمند‌ترین تاجر عراقی معروف است.

وی از نزدیکان و حامیان اصلی نوری المالکی است و در انتخابات عراق تامین کننده مالی ستاد انتخابات نوری المالکی بوده است.

این فرد از حفاظت دولتی برخوردار است بطوریکه بیش از۲۴ افسر و سرباز وزارت کشور با چند خودرو ضد گلوله وزرهی حفاظت از وی را برعهده داشتند.

در یک نمونه وزیر کشور سالم الغبان دستور میدهد با توجه به اینکه عصام الاسدی هیچ منصب دولتی ندارد نیاز به حفاظت از او نیست و نیروهای حفاظت دیگر به کارشان ادامه ندهند، اما نوری المالکی با وجود اینکه نخست وزیر هم نبوده، دخالت میکند و دستور وزیر کشور نادیده گرفته میشود.

همه این افراد با قاسم سلیمانی روابط ویژه و نزدیکی داشته اند. زیرا مزدورانی که در راس دولت قرار میگرفتند خود فروختگانی بودند که با پول بر مسند قدرت نشسته و تشنه به خون مردم بودند.

دلیل تظاهرات مردم عراق و شعار همیشگی آنها که ایران برود برود تا عراق آزاد شود همین جا روشن میشود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy