تجمع بازنشستگان فولاد مقابل صندوق بازنشستگی در اعتراض به حقوق معوقه

37

روز یکشنبه ۳۱ تیر ۹۷ تجمع بازنشستگان فولاد در اعتراض به نپرداختن مطالبات شان در مقابل صندوق بازنشستگی فولاد در خیابان وزرا در تهران تشکیل گردید.

تجمع کنندگان بنری در دست داشتند که روی آن نوشته بودند:

انحلال صندوق خودگردان فولاد مهمترین خواسته بازنشستگان

تجمع بازنشستگان فولاد در حالی شکل گرفت که بازنشستگان  از شهرهای کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود و سنگرود به تهران آمده‌ بودند، همزمان با دیگر بازنشستگان در تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات پرداخت نشده‌ خود مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در تهران دست به تجمع زدند.

یادآوری میشود امروز هزاران بازنشسته فرهنگی در مقابل مجلس با شعارهای یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن تجمع کرده بودند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy