جنایت هولناک کشتن یک زن در ملا عام، اوج خشونت خانگی، در حکومت ضد زن ایران

227
جنایت فجیع کشتن یک زن در ملا عام ، قتل خاموش زنان بدون ترحم در شهری که توسط حکومت ضد زن اداره میشود

خشونت خانگی و قتل خاموش زنان چه با سوزانده شدن مثل مریم فرجی و چه با چاقوکاری شدن مثل نازنین باقری! در حکومت مردسالار ادامه دارد.

صبح روز ۲۰تیر مرد جوانی به نام پدرام با حضور در پلیس آگاهی پایتخت اعلام کرد: همسرش را به قتل رسانده است و خود را به پلیس معرفی کرد. وی پس از معرفی خود مزخرفاتی گفت که قابل نشر نیست، اما نکته قابل تامل در فیلم منتشره این است که کسانی در صحنه حضور داشتند و مانع جنایت این قاتل روانی نشدند.

او در صحنه جنایت همسرش را که روی زمین افتاده جا به جا میکند چاقوی خونی در دستش هست لباسش خونی است اما به راحتی در خیابان عربده میکشد.

و کسی به این جنایت اعتراض نمیکند تا قاتل با رفیقش از صحنه بیرون میرود و جسد زن جوان هنوز روی زمین افتاده است.

کارشناسان امور اجتماعی آماری از خشونت خانگی علیه زنان در ایران را اعلام کردند، این آمار خشونت خانگی علیه زنان در سال ۹۶ با رشد ۲۰ درصدی روبرو بود.

کامل دلپسند، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت آمار خشونت خانگی علیه زنان «گزارش، ثبت یا رسانه ای نمی شود.

لذا در هیچ کجا نمی توان آمار دقیقی در این زمینه پیدا کرد». به گفته دلپسند «بعد از کودک آزاری، همسر آزاری در رتبه دوم خشونت خانگی علیه زنان» در ایران قرار دارد.

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی، در اردیبهشت ۹۷ در رسانه ها اعلام کرد که خشونت خانگی علیه زنان در سال ۹۶ رشد ۲۰ درصدی داشته و تنها در شش ماه از سال ۹۶ بیش از ۱۶ هزار کودک آزاری و در ۹ ماه از سال، حدود ۱۷۵۰ همسر آزاری به ثبت رسیده است.

جامعه شناسان علت اصلی تشدید خشونت خانگی علیه زنان را مشکلات اقتصادی و سپس نبود ساختارهای حمایتی و ضعف آموزشی عنوان کردند. بیشتر این کارشناسان نقش وضعیت معیشت و رواج فاصله طبقاتی و تبعیض ها را عامل مهمتر و کمک کننده می دانند.

در حال حاضر فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بیکاری و گرانی و نبود نظام حمایت اجتماعی قوی، زمینه ساز بروز انواع خشونت ها علیه زنان شده است. به طور خاص در خانواده هایی که خاستگاه اقتصادی و اجتماعی پایین تری دارند، زنان آسیب پذیرتر هستند.

احمد بخارایی، مدیر گروه آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی، می گوید: صرفنظر از زمینه های فرهنگی مرد سالاری موجود (در جامعه تحت حاکمیت آخوندها)، ساختار حقوقی، قضایی و انتظامی نیز به گونه ای است که مردان به خودشان اجازه می دهند با زور علیه زنان اقدام به خشونت کنند.

وی افزود:‌ در سال ۹۶ تنها ۳۰۰ مورد گزارش رسانه ای در مورد قتل خانوادگی داشتیم و بر اساسا آمارها بیش از ۸۰ درصد مقتولان در این قتل ها را زنان تشکیل می دهند.

یک کارشناس دیگر گفت که رشد تعصب مرد سالاری در نسل جوان نیز افزایش پیدا کرده است و بر اساس فرهنگ رایج تحت حاکمیت زن ستیز آخوندی مردان خشونت علیه زنان را به نوعی حق خود می دانند. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۷ تیر ۱۳۹۷)

فیلم این جنایت فجیع در کانال تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy