خطر اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی با انتقال وی به زندان رجایی شهر

59
خطر اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی با انتقال وی به زندان رجایی شهر

نگرانی فعالین مدنی از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی پس از انتقال وی به زندان رجایی شهر بیشتر شده است.

امروز جمعه۲۹تیر رامین حسین پناهی به زندان رجایی‌شهر زندانی که اغلب اعدامها در آن صورت میگیرد منتقل شد.

گویا قصد اعدام رامین حسین پناهی را دارند.

در حالی که تلاش های مردمی و جامعه جهانی برای توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی ادامه دارد، روز  چهارشنبه ۱۳تیر عباس رییسی حفاظت زندان مرکزی سنندج همراه با چند مامور، رامین حسین پناهی را به قتل تهدید کرد.

قبل از این حفاظت زندان به رامین حسین پناهی گفته بود که اگر هم اعدامت نکنند با عوامل ما در زندان به قتل خواهی رسید. یکی از اماکنی که بدون قصاص در آنجا قتل زندانیان توسط عوامل سرسپرده زندانبانان به اجرا در می‌آید زندان مخوف رجایی شهر کرج است.

خانواده رامین حسین پناهی گفته اند:ما به عنوان خانواده حسین پناهی اخبار بسیار موثقی را دریافت کرده ایم که نظام جمهوری اسلامی قصد دارد، بدون اینکه به خانواده و یا وکیل اعلام کنند، می خواهند حکم اعدام رامین حسین پناهی  را در بیخبری کامل اعدام نمایند.

لذا من به عنوان خانواده رامین حسین پناهی، ضمن فراخوان فوری برای نجات رامین حسین پناهی، از کلیه نهادها و مجامع بین المللی و از جملە مردم آزادیخواه کردستان و ایران خواهانیم که با مداخله جدی، موثر و فوری از وقوع یک فاجعه دیگر برای خانواده ما جلوگیری کنند.

در این شرایط ما فریاد مظلومیت و دادخواهی خود را به گوش تمامی انسان های آزاده می‌رسانیم.

چرا که بر این باوریم شما آزادیخواهان می‌توانید صدای کسانی را که از بیداد به تنگ آمده به گوش نهادهای بین‌المللی برسانید.

لازم به یادآوری است که بیش از هشت هزار نفر از شهروندان ایرانی از جمله فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای از سایر هم میهنان خود خواسته‌اند تا اجازه ندهند حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اجرا شود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy