قسمتهایی از گفتگوی سلمان خدادی رییس کمیسیون   اجتماعی متجاوز مجلس برای چندمین بار به آزار جنسی متهم شده است با یکی از قربانیانش

آخر این مساله رو من بهت بگم آخر این داستان هر کی بخواد من رو بیچاره کنه هیچ نتیجه ای نمیگیره

بعدش هم اگر کسی بپرسه تو بیوه ای! میگه حتما صیغه خوند و .. این هزار تا راه داره و اصلا اثبات نمیشه

نهایتا من ازت خواهش میکنم هر چیزی که تو اون گوشی داری پا ک کن خطو عوض کن کسی نتونه باهات تماس بگیره

در عوض من بهت کمک میکنم تو این موضوع رو سریعا برای من بشور زنگ بزن بهشون و به من هم خبر بده من استرس دارم اونا آبروی منو میبرن

اونا منو بیجاره میکنن میخوای من بیجازه بشم من احساساتی شدم من عذاب وجدان گرفتم بگو حرفام صحت نداشته بعدشم که من هفته دیگه میام با هم حرف میزنیم حلش میکنیم ولی تو این کارو حتما انجام بده

فحشهای رکیک میدهد

چکار میخوای بکنی مگه چیکار کردم من؟

 فحشهای رکیک میدهد

هر روز اعصاب منو خورد میکنی مگه من چیکار کردم بعد از این هم چیزی هست؟

تو یه زن بیوه ای چرا داری آبروی خودت رو هم میبری؟

گمشو بشین سر جات منم کمکت کنم دیگه

بی شرف چیزی نداری که گشته ۵۰ تومان پولی گفتم که پولتو میدم رهنتم میدم چیکار کردم مگه فحشهای رکیک میدهد

گمشو پدر .. بشین سرجات منم کمکت میکنم

اینم بگم دهنتو واکنی چشماتو در میارم

اجازه بدی کمکت میکنم که بیشتر از این اذیت نشی

تو به اونا زنگ بزن بگو من دروغ گفتم منو بیچاره نکن

منو بدبخت میکنی خدا رو خوش نمیاداینطوری به چیزی نمیرسی

بگو اینا رو من از خودم گفتم بگو اون اصلا خبر نداره نه دستش بهم خورده نه چیزی شده

حقیقتش اینه که یک زن بیوه ای چیو میخوای بگی

ازت خواهش میکنم زنگ بزن بگو من عصبانی شدم اینارو گفتم آبروی منو بردی با حرفات منو از اونجا می‌اندازن بیرون

زنگ بزن بگو من مریضم دارو میخورم منو رسوا کردی

الان زنگ بزن اینا رو بگو بهشون

اونا الان برام پرونده درست کردن…………

مزخرفات او ادامه دارد گوش کنید.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy