۵ تجمع اعتراضی امروز در تهران، یزد، اصفهان، تبریز

79
5 تجمع اعتراضی امروز

اعتراضات امروز دوشنبه ۲۵تیر۹۷ اقشار مختلف از کارگران و کارکنان و مالباختگان غارت شده در تهران، یزد، اصفهان، تبریز و سنندج دست به اعتصاب و اعتراض زدند و نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی خود واکنش نشان دادند

تجمع اعتراضی مالباختگان توسعه البرز در تهران تجمع می‌کنند

روز دوشنبه مالباختگان (غارت‌شدگان) مؤسسه توسعه البرز در تهران در اعتراض به غارت داراییهای خود، در خیابان طالقانی تجمع کردند و به سمت ساختمان اداره کشاورزی راهپیمایی کردند.

یزد اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران معدن چادرملو

در یزد کارگران معدن چادرملو در اعتراض به برآورده نشدن وعده‌ها و توافقات به‌عمل آمده دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری اصفهان

کارکنان سازمان عمران شهرداری اصفهان، در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق عقب افتاده، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند

تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن تبریز

کارگران راه‌آهن تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان مقابل اداره راه‌آهن این شهر تجمع کردند.

تجمع اعتراضی معلمان اخراجی در کردستان

معلمان اخراجی در استان کردستان در اعتراض به اخراج خود مقابل استانداری در سنندج تجمع کردند.

تجمع اعتراضی نمایندگان کارگران در تهران

جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور روز دوشنبه ۲۵تیر ۹۷ در اعتراض به دست‌اندازی وزارت بهداشت به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، در مقابل این وزارتخانه در تهران تجمع کردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy