ثروت مردم ایران کجاست؟ دزدی و اختلاس از زمان حضور خمینی تا امروز ادامه دارد

105

روز گذشته فیلم قصریک عامل اختلاس در کانادا توسط ایرانیان کانادایی در شبکه اجتماعی قرار گرفت. و گفنخ شد که مربوط به خاوری است همان که ۳۰۰۰ میلیارد دلار از اموال مردم را دزدید و فرار کرد.
البته حکومت، حکومت اختلاس گران است و اولین اختلاس اسلامی سال ۶۰ انجام شد که میزان آن را عزت‌الله سحابی ۱۲۰میلیارد تومان در ظرف یک سال اعلام کرد. (با قیمت الان میشود نهصد و شصت میلیارد تومان) با محاسبه دلار ۲۷ تومانی آن روز و ۸۰۰۰ تومانی امروز این البته در زمان حضور و زندگی خود خمینی سردزد قهار زنده بود، زمانی که قیمت یک پیکان نزدیک نیم میلیون تومان بود.

حالا خوب است نگاهی به اموال اختلاس شده توسط مسولین جمهوری اسلامی که توسط خزانه داری آمریکا منتشر شده نگاهی بیاندازیم این البته شامل چند دزد فرار کرده اخیر نمیباشد:

۱- غلامحسین الهام : ۵۶ میلیون دلار

۲- س .ح . پناهی : ۱۷ میلیون دلار

۳- مسعود ڪاظمی : ۸۴ میلیون دلار

۴- علی هاشمی بهرامیان : ۴۴ میلیون دلار

۵- محمد محمدی : ۴۰ میلیون دلار

۶- مهدی احمدی‌نژاد : ۱۲۱ میلیون دلار

۷- نازیه خامنه‌ای : ۲۹۳ میلیون دلار

۸- مجتبی خامنه‌ای : ۴٫۵ میلیارد دلار

۹- صادق محصولی : ۴۶ میلیون دلار

۱۰- حسین معادی‌خواه : ۸۳ میلیون دلار

۱۱- عیسی ڪلانتری : ۷ میلیون دلار

۱۲- حسین طائب : ۱۸۰ میلیون دلار

۱۳- مسعود حجاریان : ۱۰۶ میلیون دلار

۱۴- سردار احمد وحیدی : ۲۱۹ میلیون دلار

۱۵- عباس ڪدخدائی : ۱۵ میلیون دلار

۱۶- مجتبی مصباح یزدی : ۴۶۳ میلیون دلار

۱۷- علی مصباح یزدی : ۳۴۷ میلیون دلار

۱۸- حسین فیروزآبادی : ۵۰۵ میلیون دلار

۱۹-پرویز فاتح : ۴۷ میلیون دلار

۲۰- حسین شاجونی : ۱۲۷ میلیون دلار

۲۱- حیب الله عسگراولادی: ۱ میلیارد دلار

۲۲- حسین جنتی : ۱ میلیارد دلار

۲۳ – سڪینه خامنه‌ای : ۱۴٫۱۳۷ میلیارد دلار

۲۴- اسفندیار رحیم مشایی : ۷۹ میلیون دلار

۲۵- ح. محمدی آقائی: ۱۲۳ میلیون دلار

۲۶- علی اڪبر ولایتی : ۴۶۶ میلیون دلار

۲۷- محمدحسینی ریشهری:۴۵۳ میلیون دلار

۲۸- محسن هاشمی بهرمانی: ۹۱ میلیون دلار

۲۹- محسن هاشمی ثمره : ۱۷ میلیون دلار

۳۰- علی لاریجانی : ۴۰۰ میلیون دلار

۳۱- عباس آخوندی : ۵۲۰ میلیون دلار

۳۲- محسن رفیق دوست : ۲۶۶ میلیون دلار

۳۳- حمید حسینی : ۱۳۰ میلیون دلار

۳۴- محمد حسینی: ۴۳ میلیون دلار

۳۵- محمود حسینی : ۱۶ میلیون دلار

۳۶- مجتبی هاشمی ثمره : ۲۲۸ میلیون دلار

۳۷- ڪامران دانشجو : ۱۰۸ میلیون دلار

۳۸- احمد رضا رادان : ۲۸۶ میلیون دلار

۳۹- یدالله جوانی : ۵۰ میلیون دلار

۴۰- غلامرضا فیاض: ۴۷ میلیون دلار

۴۱- رضا فیاض : ۴۷ میلیون دلار

۴۲- علی مباشری : ۷۳ میلیون دلار

۴۳- محمد نقدی : ۲۳۲ میلیون دلار

۴۴- فرهاد دانشجو : ۹ میلیون دلار

۴۵- خسرو دانشجو : ۱۸ میلیون دلار

۴۶- حمیدی حسینی : ۳۳ میلیون دلار

۴۷- محمدباقر خرازی: ۲۴۸ میلیون دلار

۴۸- مهدی هاشمی ثمره : ۵۰ میلیون دلار

۴۹- حمید رسائی : ۱۴۲ میلیون دلار

۵۰- حسین موسوی اردبیلی : ۱۶۳ میلیون دلار

۵۱- علی مبشری : ۳۳ میلیون دلار

۵۲- حسین شریعتمداری : ۳۷۹ میلیون دلار

۵۳- حسین شاهمرادی : ۱۲۷ میلیون دلار

۵۴- ڪامران دانشجو : ۶۷ میلیون دلار

۵۵- داوود احمدی‌نژاد : ۱۲۵ میلیون دلار

۵۶- عبدالله عراقی : ۳۲۰ میلیون دلار

۵۷- بهاءالدین ‌هاشمی‌: ۱۲۵ میلیون دلار

۵۸- محیاالدین فاضل : ۹۷ میلیون دلار

۵۹- احمد جنتی : ۱٫۷ میلیارد دلار

۶۰- علی جنتی : ۳۰۵ میلیون دلار

۶۱- مرتضی رفیق‌دوست: ۲۲۱ میلیون دلار

۶۲- م.ح پارسا : ۵۵ میلیون دلار

۶۳- فاطمه عسگراولادی: ۵۹ میلیون دلار

۶۴- عل دی‌اڪبر محتشمی : ۴۶۰ میلیون دلار

۶۵- یاسر بهمانی هاشمی : ۵۶ میلیون دلار

۶۶- غلامعلی حداد عادل: ۵۸ میلیون دلار

یاد عارف قزوینی به خیر با شعر:

خوابند وکیلان و خرابند وزیران     بردند به سرقت همه سیم و زر ایرانش

ما را نگذارند به یک خانه ویران    یارب بستان داد فقیران ز امیران

از خون جوانان وطن لاله دمیده…..

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy